Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28
ДВ, бр. 1 от 1.01.2006 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2010 г., ДВ, бр. 14 от 15.2.2011 г., ДВ, бр. 5 от 18.1.2013 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2014 г., ДВ, бр. 17 от 28.2.2014 г., ДВ, бр. 34 от 15.4.2014 г., ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.