Постановление № 215 на МС от 5.09.2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Oперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18
ДВ, бр. 75 от 18.09.2007 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г., ДВ, бр. 19 от 13.3.2009 г., ДВ, бр. 31 от 23.4.2010 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г., ДВ, бр. 102 от 30.12.2010 г., ДВ, бр. 21 от 15.3.2011 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., ДВ, бр. 65 от 23.7.2013 г., ДВ, бр. 76 от 12.9.2014 г., ДВ, бр. 101 от 9.12.2014 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.