Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24
ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., ДВ, бр. 57 от 12.7.2005 г., ДВ, бр. 32 от 18.04.2006 г., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., ДВ, бр. 39 от 15.05.2007 г., ДВ, бр. 28 от 14.4.2009 г., ДВ, бр. 74 от 15.9.2009 г., ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г., ДВ, бр. 59 от 16.7.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.