Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04
ДВ, бр. 27 от 29.3.2005 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., ДВ, бр. 35 от 12.5.2009 г., ДВ, бр. 16 от 26.2.2010 г., ДВ, бр. 23 от 22.3.2011 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2012 г., ДВ, бр. 54 от 1.7.2014 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.