Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31
ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 11 от 1.2.2005 г., ДВ, бр. 45 от 31.5.2005 г., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., ДВ, бр. 102 от 20.12.2005 г., ДВ, бр. 104 от 28.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г., ДВ, бр. 65 от 11.08.2006 г., ДВ, бр. 99 от 8.12.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., ДВ, бр. 67 от 29.7.2008 г., ДВ, бр. 71 от 12.8.2008 г., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г., ДВ, бр. 47 от 23.6.2009 г., ДВ, бр. 81 от 13.10.2009 г., ДВ, бр. 61 от 6.8.2010 г., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г., ДВ, бр. 23 от 22.3.2011 г., ДВ, бр. 32 от 24.4.2012 г., ДВ, бр. 53 от 13.7.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 28 от 19.3.2013 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 24 от 18.3.2014 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г., ДВ, бр. 26 от 1.4.2016 г., ДВ, бр. 13 от 7.2.2017 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., ДВ, бр. 28 от 29.3.2018 г., ДВ, бр. 60 от 7.7.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2021 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.