Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-28
ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., ДВ, бр. 9 от 3.02.2004 г., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г., ДВ, бр. 50 от 17.6.2005 г., ДВ, бр. 52 от 24.6.2005 г., ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г., ДВ, бр. 78 от 7.10.2011 г., ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г., ДВ, бр. 62 от 9.8.2016 г., ДВ, бр. 10 от 30.1.2018 г., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.