Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24
ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 104 от 11.12.2007 г., ДВ, бр. 50 от 30.5.2008 г., ДВ, бр. 94 от 31.10.2008 г., ДВ, бр. 44 от 12.6.2009 г., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., ДВ, бр. 34 от 29.4.2011 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г., ДВ, бр. 25 от 27.3.2012 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., ДВ, бр. 40 от 13.5.2014 г., ДВ, бр. 22 от 24.3.2015 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г., ДВ, бр. 74 от 20.9.2016 г., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 27 от 27.3.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 38 от 10.5.2019 г., ДВ, бр. 38 от 24.4.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.