Регионално развитие, строителство и архитектура

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 665 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>
 Решение на НС от 18.05.2022 г. за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция "Пътна инфраструктура" във връзка с прое
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.10.2018 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Решение на НС от 19.02.2009 г. за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение на НС от 19.09.1997 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 20.02.2008 г. за промени в състава на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Решение на НС от 20.02.2015 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Мая Манолова и Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното разв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Решение на НС от 20.04.2022 г. за предприемане на действия от Агенция "Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Решение на НС от 22.11.2017 г. за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Решение на НС от 22.12.2021 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Решение на НС от 23.06.2010 г. за приемане на Доклад на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция "Пътна инфраструктура" относно мерки за приключване на Проекта "Строителство на Автомагистрала "Люлин" - Софийски околовръстен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Решение на НС от 25.01.2012 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 28.02.2024 г. за промени в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-05

 Решение на НС от 28.04.2005 г. за приемане на стратегически насоки за осъществяване на проекти за енергоефективно саниране на училищни сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-10

 Решение на НС от 28.07.2010 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, за финансиране на проект "Техническа инфраструктура 2010 - 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-06

 Решение на НС от 30.05.2008 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Решение на НС от 4.02.2010 г. за спиране промяната на предназначението на земеделски земи, придобити чрез замяна от Държавния поземлен фонд, находящи се в охранителните зони "А" и "Б" съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие - собствено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-16

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Тунис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Споразумение за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-19

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Споразумение между държавите - членки на Европейския съюз (оттук нататък наричани "държави-членки"), участващи в програма "ИНТЕРАКТ 2007 - 2013", и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Споразумение между държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за прилагането на "Оперативна програма ЕСПОН 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за презграничния трафик на лица, транспортни средства, оборудване и материали в процеса на строителството и въвеждането в експлоатация на нов комбиниран (пътен и железопът
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Споразумение между Република България и Европейския съюз за процедурите за сигурност за обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие като изпълнителна агенция за предоставяне на безвъзмездна помощ от японското правителство за подготовката на проект "Развитие на селските райони" (TF 052682)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Железопътна инфраструктура" за потвърждаване и за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Споразумение между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Железопътна инфраструктура" за потвърждаване и за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Тарифа за определяне размера на таксата при регистрацията на сградите по § 2, ал. 1, т. 2 и 3 от преходните разпоредби на Закона за териториално и селищно устройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Техническо споразумение за водоснабдяване на полигон Ново село, Зона 1 - Предна оперативна база
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Техническо споразумение за ремонт на мост над река Мараш по път № I-7 (км 228+681) във връзка с използването на съвместното съоръжение - учебен полигон "Ново село"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-08

 Тристранна конвенция относно трансбалканската система петролопроводи между Република Албания, Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Указ № 13 от 27.01.2005 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Указ № 36 от 2.02.2021 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Указ № 115 от 1.04.1954 г. за насърчаване и подпомагане на кооперативното и индивидуалното жилищно строителство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 1315 за наименованията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-26

 Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-09

 Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Устройствен правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-09

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

Показани от 601 до 665 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>

Общо: 665 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА