Регионално развитие, строителство и архитектура

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>
 Постановление № 63 на МС от 24.03.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. за финансиране изграждането на елементите на техническата инфраструктура, необходимa за реализацията на инвестиционния план на "Монтюпе" - АД, Франция (M
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Постановление № 65 на МС от 14.03.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Постановление № 65 на МС от 17.03.2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 66 на МС от 12.10.1977 г. за регулиране и развитие на вилното строителство в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 68 на МС от 29.03.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Постановление № 75 на МС от 31.03.2009 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Постановление № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 80 на МС от 15.04.2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 83 на МС от 27.04.1993 г. за определяне на Съвета по правопис и транскрипция на географските имена към управление "Кадастър и геодезия" на Министерството на териториалното развитие и строителството за национален орган по въпросите на станд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 84 на МС от 15.04.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на го
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 85 на МС от 15.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 89 на МС от 21.04.2009 г. за заемообразно осигуряване на средства за плащания по договори по Програма ФАР, управлявани от изпълнителните агенции по Програма ФАР към Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и бл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Постановление № 98 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 99 на МС от 23.04.2009 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г. за финансово осигуряване на обявения международен конкурс за изработване на устройствен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 101 на МС от 11.06.1992 г. за решаване проблемите на общините Стражица, Попово и Опака, възникнали от земетресението през декември 1986 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 103 на МС от 7.05.2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 104 на МС от 2.06.1999 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 105 на МС от 2.06.1999 г. за приемане на Наредба за критериите за определяне на районите за целенасочено въздействие и териториалния им обхват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 118 на МС от 25.05.2009 г. за подготовката, координацията и финансирането на 12-ата среща на Съвещателния борд на Генералния секретар на ООН по водоснабдяването и санитацията и на паралелната министерска конференция на страните от региона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Постановление № 119 на МС от 18.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г. за изпълнение на дейности по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-28

 Постановление № 125 на МС от 16.06.2022 г. за приемане на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Постановление № 127 от МС от 22.05.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 138 на МС от 1.06.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 138 на МС от 7.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-26

 Постановление № 141 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и възстановяване на приходи от бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Постановление № 144 на МС от 9.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на последния етап от изградените елементи на публичната пътна и ВиК техническа инфраструктура в Столичната община, район "Младост" и район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 157 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 160 на МС от 24.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 161 на МС от 23.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на общинска техническа инфраструктура - магистрален водопровод до к.к. "Камчия", с. Близнаци, община Аврен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Постановление № 161 на МС от 29.07.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти с национално зна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Постановление № 161 на МС от 2.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 162 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 163 на МС от 30.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и ВиК инфраструктура за Производствена зона в гр. Костинброд, община Костинброд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-07

 Постановление № 163 на МС от 19.06.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-24

 Постановление № 164 на МС от 29.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на проекти: "АМ "Хемус", участък от км 310+940 до км 327+260 - от п. в. Бух
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 169 на МС от 14.08.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 170 на МС от 11.07.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-21

 Постановление № 171 на МС от 23.07.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортната техническа инфраструктура на София - улици, необходими за реализация на инвестиционния план на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Постановление № 171 на МС от 16.08.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 171 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 172 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 175 на МС от 5.08.1998 г. за одобряване на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 178 на МС от 9.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства от централния бюджет за 2012 г. за дейности по опазване на недвижими културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Постановление № 179 на МС от 9.08.2002 г. за приемане на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 179 на МС от 14.08.2012 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изплащане на пълния размер на просрочените парични задължения по проект "Укрепване на бреговете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Постановление № 181 на МС от 20.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Столичната община за 2012 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-24

 Постановление № 183 на МС от 4.08.2020 г. за приемане на Правилник за прилагане за Закона за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 188 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 194 на МС от 13.08.2007 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Постановление № 199 на МС от 29.08.2007 г. за приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Постановление № 199 на МС от 10.09.2010 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Постановление № 201 от 31.08.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-11

 Постановление № 202 на МС от 11.09.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 203 на МС от 3.09.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура (електроснабдяване) на Русе, необходими за реализация на инвестиционния план на "М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 208 на МС от 22.11.1999 г. за приемане на Национален план за регионално развитие за периода 2000 - 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 208 на МС от 25.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 216 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 216 на МС от 29.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 219 на МС от 17.10.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-25

 Постановление № 223 на МС от 5.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 225 на МС от 9.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за изпълнение на Проект "Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 (о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 227 на МС от 10.09.2019 г. за приемане на Наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в Единната информационна точка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 228 на МС от 17.11.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Постановление № 229 на МС от 21.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за модернизация на път І-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от км 33+400 до км 102+060
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 230 на МС от 29.07.2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Постановление № 230 на МС от 29.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Постановление № 232 на МС от 16.09.2019 г. за извършване на промени на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. по бюджета на Министер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 233 на МС от 14.12.1999 г. за приемане на Наредба за единен регистър и кадастър на разрешенията за търсене и/или проучване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 236 на МС от 3.08.2011 г. за приемане на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Постановление № 238 на МС от 31.07.2014 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. по бюджета на Минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 240 на МС от 15.10.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Постановление № 242 на МС от 4.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за финансиране на обект "Път III - 868 Смолян - Девин - Кричим"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Постановление № 242 на МС от 17.09.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 245 на МС от 9.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Постановление № 245 на МС от 3.09.2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 247 на МС от 31.10.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 247 на МС от 15.11.2018 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 249 на МС от 4.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Постановление № 252 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 254 на МС от 19.11.1998 г. за закриване на Държавния фонд за реконструкция и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 255 на МС от 10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 256 на МС от 17.10.2012 г. за приемане на Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Постановление № 258 на МС от 10.10.2019 г. за извършване на промени на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. по бюджета на Министер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 259 на МС от 30.10.2009 г. за оттегляне от финансиране по Програма ФАР на проекти с бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура" и за целево предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 261 на МС от 29.10.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета за 2007 г. на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Постановление № 262 на МС от 25.09.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити по бюджета на Столичната община за 2006 г. за сметка на държавен инвестиционен заем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 266 на МС от 3.11.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементите на транспортната техническа инфраструктура - общински път за индустриална зона в община Гълъбово, с. Медникаров
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 267 на МС от 5.12.2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Постановление № 271 на МС от 27.03.1952 г. относно одобряване на норми за оценка на сградите, дворните места и парцелите за 1952 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 271 на МС от 17.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-09

 Постановление № 272 на МС от 6.10.2006 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за предоставяне на целеви трансфер по бюджета на община Пловдив за 2006 г. за финансиране на проект "Ликвидиране на нерегламентираните сметища, в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Постановление № 277 на МС от 5.11.2012 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Постановление № 277 на МС от 8.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на обекти за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Постановление № 278 на МС от 1.11.2016 г. за приемане на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено разв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 282 на МС от 12.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Постановление № 285 на МС от 30.11.1994 г. за неотложни мерки по водоснабдяването на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 286 на МС от 18.11.2019 г. за приемане на Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Постановление № 288 на МС от 15.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 291 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 293 на МС от 30.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-06

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 663 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА