Регионално развитие, строителство и архитектура

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>
 Решение № 349 на МС от 28.05.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Нов граничен мост на река Дунав при Видин - Калафат" на територията на община Видин, област Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Решение № 362 на МС от 12.06.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+483,52" на територията на област Кюстендил и об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Решение № 385 на КРС от 29.10.2020 г. за актуализиране на Списъка на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Решение № 385 на КРС от 28.10.2021 г. за актуализиране на Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Решение № 394 на МС от 5.07.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция на път ІІІ-293 "Александрия - Коритен - Северняк - граница с Република Румъния от км 44+442 до км 45+685,08"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Решение № 405 на МС от 29.05.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Разширение и реконструкция на летище Безмер в източна и западна посока" на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Решение № 406 на КРС от 31.10.2019 г. за актуализиране на Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 422 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 427 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.31 - изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 440 на МС от 1.06.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Решение № 454 на МС от 10.11.1995 г. за инвентаризация и паспортизация на административния сграден фонд на територията на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 454 на МС от 11.08.2017 г. за приемане на изменение на Общия устройствен план на Столична община - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт" за "Трети метродиаметър" на Софийския метрополитен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Решение № 460 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Златни пясъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 464 на МС от 23.06.2011 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Шуменско плато"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 488 на МС от 15.06.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ВЕЦ "Девин" - ВЕЦ "Цанков камък", подобект "ВЛ 20 kV "Лясково - Михалково" на територията на о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Решение № 502 на МС от 23.08.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътен възел "Боснек" при км 299+173,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение № 536 на МС от 25.08.2008 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - 44 "Севлиево - Габрово", обход на с. Поповци - II етап, от км 25+339 до км 26+295", на територията на община Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-02

 Решение № 536 на МС от 15.07.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" Оризово - Капитан Андреево от км 114+000 до км 117+345.10 и реконструкция на ел. кабел 20 kV, кабел С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Решение № 538 на МС от 29.06.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път I-5 (E 85), участък "Кърджали - Маказа" от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Решение № 546 на МС от 21.07.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 342+240 до км 350+000 и временна връзка с път I-7 п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Решение № 555 на МС от 15.06.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Пътна връзка от бул. "Брюксел" към нов пътнически терминал на летище София"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Решение № 559 на МС от 5.07.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ "Бобов дол" - подстанция "Самоков", подобект "ВЛ 110 kV подстанция "Марек" - подстанция "Са
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Решение № 560 на КРС от 21.12.2018 г. за приемане на Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 591 на МС от 7.08.2006 г. за обявяване на населеното място с. Мартен, община Русе, област Русе, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Решение № 610 на МС от 4.07.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 2, участък "Стара Загора - Нова Загора" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Решение № 619 на МС от 19.07.2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе" - бул. България от км 44+720 до км 45+220" на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 625 на МС от 18.10.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Интермодален терминал в Южен - Централен район на планиране в България - Пловдив" на територията на община "Родоп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Решение № 627 на МС от 25.08.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 2:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-02

 Решение № 629 на МС от 20.07.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, гнайсошисти и амфиболити, от находище "Ерковище" - участъци "Вр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 640 от 18.01.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Решение № 645 на МС от 30.08.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе - бул. "България" от км 44+720 до км 49+291.40"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Решение № 650 на МС от 12.07.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 4, участък "Ямбол - Карнобат" от км 276+2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-18

 Решение № 650 на МС от 30.07.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Люлин" от км 0+000 до км 19+135,21 - реконструкция на електропроводи, газопроводи, водопроводи, оптични кабел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Решение № 651 на МС от 8.10.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе - бул. България от км 44+720 до км 45+200" на те
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Решение № 654 на МС от 12.07.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 3, участък "Нова Загора - Ямбол" от км 24
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Решение № 661 на МС от 16.10.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Решение № 668 на МС от 23.08.2004 г. за отчуждаване на имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Софийски околовръстен път", реконструкция на път II-18 от км 31+000 до км 34+000, в землището на с. Кази
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Решение № 672 на МС от 15.09.2022 г. за приемане на изменение на Общия устройствен план на Столичната община - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт", изменена с Решение № 454 на Министерския съвет от 2017 г., за разшир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Решение № 673 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участъци от км 59+4
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 674 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816,60" на територията на област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 675 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 4, участък Ямбол - Карнобат от км 276+200 до км 325+280, подобект "П
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 686 на МС от 13.09.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма", Лот 1, от км 305+220,53 до км 322+000" на територията на област Перник и област Кюстендил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-16

 Решение № 688 на МС от 15.09.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Дол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Решение № 692 на МС от 26.07.2005 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция, разширение и развитие на Летище София" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-05

 Решение № 695 на МС от 29.10.2007 г. за административно-териториална промяна в община Дългопол, област Варна - създаване на ново населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Решение № 712 на МС от 30.08.2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Троян, област Ловеч - присъединяване на едни населени места към други населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Решение № 739 на МС от 7.09.2005 г. за административно-териториална промяна в община Котел, област Сливен - закриване на населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Решение № 755 на МС от 24.09.2015 г. за административно-териториална промяна в община Петрич, област Благоевград - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Решение № 771 на МС от 10.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "АМ "Хемус" СОП - пътен възел "Яна" от км 0+000 до км 8+460, подобекти: Събиратели - изпарители за дъждовни води и аварийн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Решение № 777 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", намиращи се на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Решение № 778 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път Е-85 (I-5) "Кърджали - Маказа" от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+00 до км 2+368", намиращи се на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Решение № 779 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" от км 5+ 100 до км 117+ 000, намиращи се на територията на областите Стара Загора и Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Решение № 780 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Нов пътен надлез" по проект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Решение № 811 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Северна скоростна тангента" от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100" н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 812 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък "Белокопитово - Каспичан" от км 342 + 240 до км 350 + 000 и Временна връзка с път I-7 при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 813 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Любимец - Капитан Андреево" от км 89+100 до км 108+2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 814 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път ІІ-55 "Велико Търново - Гурково" от км 11+170 до км 31+561,10 - реконструкция, окончателно преоткосиране и ук
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 815 на МС от 24.11.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, представляващи частен горски фонд, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Люлин" от км 0+ 000 до км 19+135,21
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Решение № 815 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път ІІ-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780" на територията на о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 816 на МС от 24.11.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Люлин" от км 0 + 000 до км 19+ 135,21" на територията на област София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Решение № 816 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Допълнително проектиране и строителство на Автомагистрала "Тракия", Лот 3, участък Нова Загора - Ямбол от км 241+900 до к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 817 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Струма", Лот 1 ,,Долна Диканя - Дупница" от км 305+220 до км 322+000 - изместване на техническа инфрастру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 818 на МС от 21.12.2013 Г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816.60" на територията на област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 875 на МС от 14.11.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас лот 2, участък "Стара Загора - Нова Загора",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-25

 Решение № 890 на МС от 29.10.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътни възли и реконструкция на технич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение № 896 на МС от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Решение № 897 на МС от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Решение № 898 на МС от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Решение № 899 на МС от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Решение № 900 на МС от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Решение № 901 на МС от 16.11.2022 г. за приемане на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Решение № 913 на МС от 28.11.2005 г. за административно-териториални промени в границите на общините Земен и Ковачевци, област Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Решение № 922 на МС от 23.11.2004 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Решение № 942 на МС от 22.12.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект АМ "Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 337+302 до км 342+200, на територията на община Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение № 949 на МС от 16.11.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път I-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20" на територията на област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 950 на МС от 16.11.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък Оризово - Харманли от км 5+000 до км 71+011.31 - изме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 960 на МС от 16.12.2009 г. за приемане на изменение на действащия Общ устройствен план на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Решение № 968 на МС от 22.11.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция "Добрич" - подстанция "Каварна 2" (Маяк)" на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Решение № 1000 на МС от 17.12.2004 г. за административно-териториални промени в границите на общините Лозница и Разград, област Разград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Решение № 1008 на МС от 30.12.2009 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Тракия" Оризово - Бургас, ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900", намиращи се на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Решение № 1009 на МС от 30.12.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, от км 5+100 до км 114+000", намиращи се на територията на обл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Решение № 1043 на МС от 30.12.2004 г. за предоставяне на концесия за републикански път "Калотина - Софийски околовръстен път (Северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас" - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 3933 от 11.04.2023 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Решение № 6732 от 6.07.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Решение № 10965 от 18.07.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-08

 Решение № 11631 от 31.07.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение на НС за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение за заем между правителството на Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа по проект "Изграждане на жилища на ромското население в община Пловдив"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие Министерският съвет да сключи договор за заем с Международната банка за възстановяване и развитие по проект "Кадастър и имотна регистрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.07.2013 г. за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони "А" и "Б" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-19

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по инвестиционно проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за избиране на ръководство на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 18.01.2017 г. за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Решение на НС от 18.05.2022 г. за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция "Пътна инфраструктура" във връзка с прое
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.10.2018 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Решение на НС от 19.02.2009 г. за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение на НС от 19.09.1997 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>

Общо: 659 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА