Регионално развитие, строителство и архитектура

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>
 Решение № 668 на МС от 23.08.2004 г. за отчуждаване на имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Софийски околовръстен път", реконструкция на път II-18 от км 31+000 до км 34+000, в землището на с. Кази
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Решение № 673 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участъци от км 59+4
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 674 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816,60" на територията на област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 675 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 4, участък Ямбол - Карнобат от км 276+200 до км 325+280, подобект "П
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 686 на МС от 13.09.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма", Лот 1, от км 305+220,53 до км 322+000" на територията на област Перник и област Кюстендил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-16

 Решение № 688 на МС от 15.09.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Дол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Решение № 692 на МС от 26.07.2005 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция, разширение и развитие на Летище София" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-05

 Решение № 695 на МС от 29.10.2007 г. за административно-териториална промяна в община Дългопол, област Варна - създаване на ново населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Решение № 712 на МС от 30.08.2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Троян, област Ловеч - присъединяване на едни населени места към други населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Решение № 739 на МС от 7.09.2005 г. за административно-териториална промяна в община Котел, област Сливен - закриване на населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Решение № 755 на МС от 24.09.2015 г. за административно-териториална промяна в община Петрич, област Благоевград - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Решение № 771 на МС от 10.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "АМ "Хемус" СОП - пътен възел "Яна" от км 0+000 до км 8+460, подобекти: Събиратели - изпарители за дъждовни води и аварийн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Решение № 777 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", намиращи се на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Решение № 778 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път Е-85 (I-5) "Кърджали - Маказа" от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+00 до км 2+368", намиращи се на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Решение № 779 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" от км 5+ 100 до км 117+ 000, намиращи се на територията на областите Стара Загора и Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Решение № 780 на МС от 30.11.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Нов пътен надлез" по проект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Решение № 811 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Северна скоростна тангента" от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100" н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 812 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък "Белокопитово - Каспичан" от км 342 + 240 до км 350 + 000 и Временна връзка с път I-7 при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 813 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Любимец - Капитан Андреево" от км 89+100 до км 108+2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 814 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път ІІ-55 "Велико Търново - Гурково" от км 11+170 до км 31+561,10 - реконструкция, окончателно преоткосиране и ук
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 815 на МС от 24.11.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, представляващи частен горски фонд, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Люлин" от км 0+ 000 до км 19+135,21
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Решение № 815 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път ІІ-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780" на територията на о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 816 на МС от 24.11.2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Люлин" от км 0 + 000 до км 19+ 135,21" на територията на област София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Решение № 816 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Допълнително проектиране и строителство на Автомагистрала "Тракия", Лот 3, участък Нова Загора - Ямбол от км 241+900 до к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 817 на МС от 21.12.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Струма", Лот 1 ,,Долна Диканя - Дупница" от км 305+220 до км 322+000 - изместване на техническа инфрастру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 818 на МС от 21.12.2013 Г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816.60" на територията на област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Решение № 875 на МС от 14.11.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас лот 2, участък "Стара Загора - Нова Загора",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-25

 Решение № 890 на МС от 29.10.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътни възли и реконструкция на технич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение № 913 на МС от 28.11.2005 г. за административно-териториални промени в границите на общините Земен и Ковачевци, област Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Решение № 922 на МС от 23.11.2004 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Решение № 942 на МС от 22.12.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект АМ "Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 337+302 до км 342+200, на територията на община Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение № 949 на МС от 16.11.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път I-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20" на територията на област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 950 на МС от 16.11.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък Оризово - Харманли от км 5+000 до км 71+011.31 - изме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 960 на МС от 16.12.2009 г. за приемане на изменение на действащия Общ устройствен план на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Решение № 968 на МС от 22.11.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция "Добрич" - подстанция "Каварна 2" (Маяк)" на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Решение № 1000 на МС от 17.12.2004 г. за административно-териториални промени в границите на общините Лозница и Разград, област Разград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Решение № 1008 на МС от 30.12.2009 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Тракия" Оризово - Бургас, ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900", намиращи се на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Решение № 1009 на МС от 30.12.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, от км 5+100 до км 114+000", намиращи се на територията на обл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Решение № 1043 на МС от 30.12.2004 г. за предоставяне на концесия за републикански път "Калотина - Софийски околовръстен път (Северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас" - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 10965 от 18.07.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-08

 Решение № 11631 от 31.07.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение на НС за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение за заем между правителството на Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа по проект "Изграждане на жилища на ромското население в община Пловдив"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие Министерският съвет да сключи договор за заем с Международната банка за възстановяване и развитие по проект "Кадастър и имотна регистрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.07.2013 г. за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони "А" и "Б" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-19

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по инвестиционно проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 18.01.2017 г. за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.10.2018 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Решение на НС от 19.02.2009 г. за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение на НС от 19.09.1997 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 20.02.2008 г. за промени в състава на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Решение на НС от 20.02.2015 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Мая Манолова и Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното разв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Решение на НС от 22.11.2017 г. за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Решение на НС от 23.06.2010 г. за приемане на Доклад на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция "Пътна инфраструктура" относно мерки за приключване на Проекта "Строителство на Автомагистрала "Люлин" - Софийски околовръстен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Решение на НС от 25.01.2012 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Решение на НС от 28.04.2005 г. за приемане на стратегически насоки за осъществяване на проекти за енергоефективно саниране на училищни сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-10

 Решение на НС от 28.07.2010 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, за финансиране на проект "Техническа инфраструктура 2010 - 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-06

 Решение на НС от 30.05.2008 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Решение на НС от 4.02.2010 г. за спиране промяната на предназначението на земеделски земи, придобити чрез замяна от Държавния поземлен фонд, находящи се в охранителните зони "А" и "Б" съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие - собствено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-16

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Тунис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Споразумение за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-19

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Споразумение между държавите - членки на Европейския съюз (оттук нататък наричани "държави-членки"), участващи в програма "ИНТЕРАКТ 2007 - 2013", и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Споразумение между държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за прилагането на "Оперативна програма ЕСПОН 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за презграничния трафик на лица, транспортни средства, оборудване и материали в процеса на строителството и въвеждането в експлоатация на нов комбиниран (пътен и железопът
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за икономическо и научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Споразумение между Република България и Европейския съюз за процедурите за сигурност за обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие като изпълнителна агенция за предоставяне на безвъзмездна помощ от японското правителство за подготовката на проект "Развитие на селските райони" (TF 052682)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Железопътна инфраструктура" за потвърждаване и за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Споразумение между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Железопътна инфраструктура" за потвърждаване и за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Тарифа за определяне размера на таксата при регистрацията на сградите по § 2, ал. 1, т. 2 и 3 от преходните разпоредби на Закона за териториално и селищно устройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Техническо споразумение за водоснабдяване на полигон Ново село, Зона 1 - Предна оперативна база
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Техническо споразумение за ремонт на мост над река Мараш по път № I-7 (км 228+681) във връзка с използването на съвместното съоръжение - учебен полигон "Ново село"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-08

 Тристранна конвенция относно трансбалканската система петролопроводи между Република Албания, Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Указ № 13 от 27.01.2005 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Указ № 36 от 2.02.2021 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Указ № 115 от 1.04.1954 г. за насърчаване и подпомагане на кооперативното и индивидуалното жилищно строителство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 1315 за наименованията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-26

 Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>

Общо: 608 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА