Корпоративно подоходно облагане

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>
 Данъчно облагане на бюджетните предприятия за 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Данъчно третиране на представителните разходи по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Непризнати разходи и приходи от липси на активи и брак на материални запаси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Лихви за просрочие на корпоративни данъци и авансови вноски, съгласно ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Определяне на данъчния финансов резултат - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данък, удържан при източника - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данък върху разходите - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества ­ 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества ­ 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Данъчно третиране на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Пренасяне на загуби от минали години за финансовата 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Данъчно третиране на дивидентите в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Авансови вноски за корпоративен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Специфични моменти по отношение ползването на данъчни преференции по реда на ЗКПО през 2007 г., във връзка с изискванията на Закона за държавните помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Слабата капитализация ­ облекчения и нови ограничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Данъчно третиране на ваучерите за храна, предоставяни на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Промени, въведени с новия ЗКПО, по отношение на данъчния амортизационен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Данъчно облагане на финансовите инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Данъчно облагане на финансовите инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания, съгласно новия ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Основни акценти в новия Закон за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Данъчни амортизации и данъчен амортизационен план - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Корпоративен данък - Общи правила за определяне на данъчния финансов резултат - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Данъчно третиране на счетоводните грешки и промяната в счетоводната политика - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Пренасяне на данъчна загуба - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Източници на печалби и доходи - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Общ преглед на основните постановки на новия ЗКПО - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Международно облагане - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Данък, удържан при източника - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Промени в режимите за намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Данък върху разходите, съгласно част четвърта от новия ЗКПО - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Административни нарушения и наказания от 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Алтернативни данъци - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране при ликвидация и несъстоятелност, и при разпределение на ликвидационен дял - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Деклариране и внасяне на корпоративен данък - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Авансови вноски - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Дивидентите в рамките на Европейската общност (ЕО) - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Специфични разпоредби, регламентиращи данъчното третиране на местата на стопанска дейност съгласно новия ЗКПО - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Специфични особености при определяне на облагаемата печалба за 2006 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Данъчно третиране на сумите, отчетени в резултат на промени в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Данъчно третиране на грешки от минали отчетни периоди и промени в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Данъчно третиране на дивидентите на кооперациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Данъчен режим на разходите за осигуровки и задължителни застраховки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Коментар по корпоративно подоходно облагане - Актуална практика на МФ по отношение извършването на икономическа дейност и повишаване на заетостта в общини с висока безработица - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Коментар по корпоративно подоходно облагане - Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Правни аспекти и данъчно третиране при преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Данъчно облагане на дивидентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Данъчно третиране по зкпо на продажбата на дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Авансови вноски за корпоративен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Промени в ЗКПО, свързани с публичните дружества и колективните инвестиционни схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Данъчно третиране по ЗКПО на даренията през финансовата 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Данъчно третиране на разходите за ремонт, поддръжка и експлоатация на леки автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Промени в облагане доходите на чуждестранните лица с данък при източника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Промени в ЗКПО относно данъчния амортизационен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Данък върху социалните разходи по реда на ЗКПО за финансовата 2006 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Основни изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Обща постановка - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Пренасяне на загуби в следващи данъчни периоди - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества от затворен тип и дружества със специална инвестиционна цел - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчна основа - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на събития от минали периоди, корекции на фундаментални грешки от минали периоди и промени в счетоводната политика - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъци, удържани при източника, и данъци върху разходите - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Облагаема печалба - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Регулиране по метода на слабата капитализация - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Данъчно третиране на разходите за транспортно обслужване на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Данъчно третиране на загубите, подлежащи на пренасяне в следващи данъчни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Относно понятието “бедствие”, ползвано в ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Данъчни задължения по ЗКПО при прекратяване с ликвидация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Въпроси и отговори по ЗКПО - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Данъчно третиране на факторинга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Облагане с данък при източника на доходите на чуждестранни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Коментар по корпоративното подоходно облагане за 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Актуална данъчна практика – 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Случаи на данъчно преобразуване на финансовия резултат - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в ЗКПО, в сила през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар на някои писма на ГДД, свързани с прилагането на чл. 34 ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Данъчно третиране на предоставяните ваучери за храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Регулиране на слабата капитализация през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Промени в декларирания финансов резултат и облагаема печалба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Данъчни задължения на организациите за колективно управление на авторски права. Правна регламентация в ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Прилагане на специалните облагателни състави по глава първа, раздел четвърти от ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Данъчно и счетоводно третиране на разходите, водещи до увеличаване на икономическите изгоди на наети ДМА ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Данъчно облагане на преоценъчния резерв
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Данъчен режим на дивидентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Увеличение на максимално допустимата данъчна амортизационна норма за инвестирани активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Промени в данъчното облагане по ЗКПО на застрахователите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Данъчно третиране на разходите за дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Данъчно облагане на лицата, извършващи морско търговско корабоплаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Нови изменения и допълнения на ЗКПО за 2005 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Коментар на промените в Закона за корпоративно подоходно облагане - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Коментар на промените в Закона за корпоративно подоходно облагане - Принципни положения - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>

Общо: 676 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА