Данъчно третиране на представителните разходи по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30
Автор / Източник:
Людмила Мермерска, доц. д-р
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 10, стр. 25
Визирани нормативни актове:
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, Чл. 62
Закон за корпоративното подоходно облагане, Част четвърта.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.