Коментар по корпоративното подоходно облагане - Определяне на данъчния финансов резултат - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14
Автор / Източник:
Людмила Мермерска, доц. д-р
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2007 г.", стр. 138
Визирани нормативни актове:
СС № 4 - Отчитане на амортизациите
Закон за корпоративното подоходно облагане, Глава четвърта.
Закон за корпоративното подоходно облагане, Глава шеста.
Закон за корпоративното подоходно облагане, Глава седма.
Закон за корпоративното подоходно облагане, Глава осма.
Закон за корпоративното подоходно облагане, Глава девета.
Закон за корпоративното подоходно облагане, Глава десета.
Закон за корпоративното подоходно облагане, Глава единадесета.
Закон за корпоративното подоходно облагане, Глава дванадесета.
Закон за корпоративното подоходно облагане, Глава тринадесета.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.