Лихви за просрочие на корпоративни данъци и авансови вноски, съгласно ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02
Автор / Източник:
Георги Петков
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 09, стр. 29
Визирани нормативни актове:
Постановление № 72 на МС от 8.04.1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (отм.)
Закон за корпоративното подоходно облагане, Чл. 9
Закон за корпоративното подоходно облагане, Чл. 88

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.