Корпоративно подоходно облагане

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>
 Представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Копчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в ЗКПО, влезли в сила през 2011 г. - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Най-важни преобразувания на данъчния финансов резултат при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2011 г. - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Регулиране на слабата капитализация по чл. 43 ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Третиране по реда на ЗКПО на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор - Въпроси и отговори - 1/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Третиране по реда на ЗКПО на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор - Въпроси и отговори - 2/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Практически проблеми, свързани с приложението на чл. 26, т. 6 и чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗКПО, след 01.01.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивидентите, разпределени под формата на активи от местни юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Промени в данъчното третиране по ЗКПО на кооперациите през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Данъчно облагане на социалните разходи по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Практически аспекти по прилагането на чл. 189б ЗКПО, във връзка с последните изменения в ЗДДС, в сила от 08.03.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2011 г., свързани с данъка при източника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране при корекции на грешки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Промени, засягащи облагането с данък при източника по реда на ЗКПО - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Промени при определянето, декларирането и внасянето на корпоративния данък - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Общ преглед на промените, извършени със закона за изменение и допълнение на ЗКПО (Обн. ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Отмяна на данъчното облекчение за преотстъпване на данък от кооперациите - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Други изменения, извършени със зид на ЗКПО, в сила от 01.01.2011 г. - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Изменения в изискванията към дейността на операторите на ваучери за храна - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Изменения в специфичния режим за облагане на дейността от опериране на кораби - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Новият член 200а ЗКПО, в сила от 01.01.2011 г. - Отражение на изискванията на европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Данъчно третиране на трансфери между място на стопанска дейност в България и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в ЗКПО, в сила от 1 януари 2010 г. – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Най-често срещани преобразувания на данъчния финансов резултат при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Непризнаване на счетоводни приходи, свързани с непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26 ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Данъчно третиране на транспортните разходи съгласно ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане – 1/2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане – 2/2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Данъчно облекчение по чл. 177, ал. 1, т. 3 ЗКПО за наето безработно лице с намалена работоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Корекция на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 За някои практически счетоводни и данъчни аспекти на международното данъчно облагане на българските предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Попълване в годишните данъчни декларации на загубата за пренасяне с източник страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Промени в разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения по ЗКПО през 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2010 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения, свързани с подаването на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените, извършени със Закони за изменение и допълнение на ЗКПО, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 32 от 28.04.2009 г. и бр. 95 от 01.12.2009 г. - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения в ЗКПО, свързани с определянето на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения в облагането с алтернативни данъци - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Други промени, засягащи корпоративното подоходно облагане - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в разпоредбите, регламентиращи данъка, удържан при източника - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени, засягащи данъчното третиране при прекратяване на неперсонифицирани дружества и осигурителни каси - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 За някои промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Третиране по реда на ЗКПО на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Въпроси и отговори по прилагането на ЗКПО - 1/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Въпроси и отговори по прилагането на ЗКПО - 2/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Третиране по реда на ЗКПО и съответната СИДДО на дохода от продажба на дялове на българско дружество, притежавани от чуждестранно юридическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Регулиране на разходите за лихви по банкови кредити по режима на слабата капитализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Счетоводни и данъчни аспекти на последващите оценки и продажбите на акции, допуснати за търговия на регулиран пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Приложение на ЗКПО по отношение на промени в счетоводната политика, вследствие на измененията на МСС 23, в сила от 01.01.2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Данъчно третиране на социалните разходи – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Практико-приложни аспекти на разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения в ЗКПО за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Данъчно третиране на социалните разходи – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Данъчно третиране на социалните разходи в натура – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Данъчно третиране на социалните разходи - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на някои видове разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила за 2009 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения, относими към определянето на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък за финансовата 2009 година - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените, извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 г.) - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Измененията в ЗКПО относно данъчното третиране на дивидентите в рамките на Европейската общност, в сила от 01.01.2009 г.(обн. ДВ, бр. 69 от 05.08.2008 г.) - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в регламентацията на облагането с данъци върху разходите - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения, свързани с данъка, удържан при източника - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Третиране по ЗКПО на данъчните амортизируеми активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Суми, участващи при определянето на данъчния финансов резултат, регламентирани в глава девета на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Практически аспекти на данъчното третиране на счетоводни грешки, допускани през повече от един отчетен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Отклонение от данъчно облагане по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 За една предизвестена промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Данъчен режим според ЗКПО на доходите от използване и разпореждане с недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчни временни разлики – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчни постоянни разлики – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промяна в режима на данъчно третиране на дивидентите в рамките на Европейския съюз – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Отклонение от данъчно облагане – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчен амортизационен план – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Ползване на данъчни облекчения под формата на държавна помощ за регионално развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Данъчно третиране на задълженията по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Пренасяне на данъчни загуби от източник в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Данъчно третиране по ЗКПО на активи, които временно не носят икономическа изгода. Практически аспекти по приложението на чл. 59 ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Доразвиване на регламентите на ЗКПО относно данъчното третиране на преобразуването на дружества и кооперации и прехвърлянето на предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Авансово данъчно облагане по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Промени в ЗКПО, засягащи данъчното третиране на някои видове разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Непризнати приходи в резултат на разпределение на дивиденти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети в края на 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени, касаещи данъчните амортизации и данъчния амортизационен план – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на счетоводните грешки и промяна в счетоводната политика – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Авансови вноски – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените, извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г.) – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Източници на печалби и доходи – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Определяне на корпоративния данък – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Деклариране и внасяне на корпоративния данък – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени, касаещи облагането с данък, удържан при източника – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения в данъчните регламенти на данъкa върху разходите – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в административнонаказателните разпоредби на ЗКПО – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране при разпределение на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в режима за преобразуване на дружества и кооперации – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в режимите за намаляване и преотстъпване на корпоративен данък – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Годишна данъчна декларация за корпоративен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Корекции на счетоводни грешки, допуснати през минали отчетни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>

Общо: 676 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА