Избирателно право. Политически партии

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Решение № 2950-НС на ЦИК от 24.01.2024 г. относно обявяване на Драгомир Дамянов Драганов за народен представител в Деветнадесети изборен район - Русенски, в 49-ото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Решение № 3008-ПВР на ЦИК от 12.01.2016 г. относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вецепрезидент на Република България (Загл. попр. - ДВ, бр. 7 от 2016 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Решение № 3009-ПВР на ЦИК от 14.01.2016 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 3008-ПВР от 12.01.2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Решение № 3020-НС на ЦИК от 21.01.2016 г. относно обявяване на Маноил Минчев Манев за народен представител в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Решение № 3044-ЕП/НС на ЦИК от 9.04.2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-12

 Решение № 3066-ЕП/НС на ЦИК от 12.04.2024 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Решение № 3173-НС на ЦИК от 26.04.2024 г. относно обявяване на Богдан Стефанов Донев за народен представител в Деветнадесети изборен район - Русенски, в 49-ото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Решение № 3210-ЕП/НС на ЦИК от 2.05.2024 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-07

 Решение № 3231-НС на ЦИК от 17.05.2016 г. относно обявяване на Иван Димитров Стойнов за народен представител в Двадесет и шести изборен район - Софийски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Решение № 3236-НС на ЦИК от 19.05.2016 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Решение № 3274-НС на ЦИК от 9.05.2024 г. относно обявяване на Ивайло Ангелов Иванов за народен представител в Тринадесети изборен район - Пазарджишки, в 49-ото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Решение № 3297-ЕП/НС на ЦИК от 15.05.2024 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-17

 Решение № 3429-ПВР/НР на ЦИК от 26.08.2016 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и образци на общи изборни книжа при произвеждане едновременно на избори за президент и вицепр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение № 3449-НР на ЦИК от 7.09.2016 г. относно утвърждаване образци на книжа за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение № 3453-ПВР/НР на ЦИК от 8.09.2016 г. относно анулиране на Приложение № 46-ПВР от изборните книжа, утвърдени с т. 1 на Решение № 3429-ПВР/НР от 28.08.2016 г. на ЦИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение № 3461-ЕП на ЦИК от 12.06.2024 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-14

 Решение № 3468-НС на ЦИК от 13.06.2024 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Петдесетото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-15

 Решение № 3482-НС на ЦИК от 14.06.2024 г. относно обявяване на избраните народни представители в Петдесетото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Решение № 3488-НР на ЦИК от 13.09.2016 г. относно утвърждаване образци на книжа № 69-НР, № 70-НР и № 71-НР за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Решение № 3531-НР на ЦИК от 17.09.2016 г. относно анулиране на образец на книга - Приложение № 71-НР, утвърдена с Решение № 3488-НР от 13.09.2016 г. на ЦИК, поправена с Решение № 3520-НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Решение № 3733-ПВР на ЦИК от 5.10.2016 г. относно обнародване на кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Решение № 4033-ПВР на ЦИК от 15.11.2016 г. относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Решение № 4111-ЕП на ЦИК от 16.01.2017 г. относно обявяване за член на Европейския парламент на следващия в листата кандидат при освобождаване мястото на член на Европейския парламент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение № 4117-НС на ЦИК от 24.01.2017 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Решение № 4180-МИ на ЦИК от 1.02.2017 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 3346-МИ от 5.08.2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Решение № 4211-НС на ЦИК от 3.02.2017 г. относно утвърждаване образец на изборна книга - протокол за отчитане резултатите при произвеждане на машинно гласуване извън страната в изборите за народни представители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-10

 Решение № 4284-НС на ЦИК от 11.02.2017 г. относно утвърждаване на нов образец на изборна книга - Приложение № 70-НС, за произвеждане на изборите за народни представители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Решение № 4670-НС на ЦИК от 30.03.2017 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Решение № 4686-НС на ЦИК от 31.03.2017 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Решение № 4687-НС на ЦИК от 2.04.2017 г. относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от ИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Решение № 4723-НС на ЦИК от 27.04.2017 г. относно обявяване на Дурхан Мехмед Мустафа за народен представител от Втори изборен район - Бургаски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 4735-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Димитър Николов Лазаров за народен представител в Шестнадесети изборен район - Пловдив, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4736-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Иглика Иванова Иванова-Събева за народен представител в Седми изборен район - Габровски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4737-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Миглена Дойкова Александрова за народен представител в Двадесет и трети изборен район - София, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4738-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Десислава Йорданова Костадинова-Гушева за народен представител в Тринадесети изборен район - Пазарджишки, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4739-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Емилия Веселинова Станева-Милкова, Владимир Славчев Вълев и Руслан Здравков Тошев за народни представители в Трети изборен район - Варненски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4740-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Красимир Митков Събев за народен представител в Двадесети и втори изборен район - Смолянски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4741-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Георги Тенев Станков за народен представител в Двадесети и девети изборен район - Хасковски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4742-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Анна Василева Александрова за народен представител в Двадесет и пети изборен район - София, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4743-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Димитър Николов Гамишев за народен представител в Първи изборен район - Благоевградски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4744-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Галя Стоянова Василева за народен представител във Втори изборен район - Бургаски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4745-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Калин Николов Поповски за народен представител в Петнадесети изборен район - Плевенски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4746-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Венка Константинова Стоянова за народен представител в Двадесети и осми изборен район - Търговищки, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4747-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Мартин Владимиров Тинчев за народен представител в Двадесети и шести изборен район - Софийски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4748-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител в Единадесети изборен район - Ловешки, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4749-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Евгения Бисерова Алексиева и Йорданка Иванова Фикирлийска за народни представители в Двадесет и четвърти изборен район - София, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4750-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Ралица Трилкова Добрева за народен представител в Петнадесети изборен район - Плевенски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4751-НС на ЦИК от 5.05.2017 г. относно обявяване на Севим Исмаил Али за народен представител от Втори изборен район - Бургаски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Решение № 4778-НС на ЦИК от 26.05.2017 г. относно обявяване на Кристина Максимова Сидорова за народен представител от Седми изборен район - Габровски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

 Решение № 4845-НС на ЦИК от 27.07.2017 г. относно обявяване на Даниела Добрева Димитрова за народен представител от Осми изборен район - Добрички
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Решение № 4884-ЕП на ЦИК от 14.09.2017 г. относно обявяване на Асим Ахмедов Адемов за член на Европейския парламент на освободеното място на Мария Иванова Габриел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-19

 Решение № 4897-НС на ЦИК от 3.10.2017 г. относно обявяване на Елена Стефанова Аксиева за народен представител от Шестнадесети изборен район - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-06

 Решение № 4906-НС на ЦИК от 12.10.2017 г. относно обявяване на Евгени Генчев Будинов за народен представител от Двадесет и пети изборен район - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-17

 Решение № 4907-НС на ЦИК от 12.10.2017 г. относно обявяване на Иван Стефанов Вълков за народен представител от Втори изборен район - Бургаски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-17

 Решение № 4936-НС на ЦИК от 21.12.2017 г. относно обявяване на Радослава Пламен Чеканска за народен представител от Десети изборен район - Кюстендилски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Решение № 5011-НС на ЦИК от от 29.03.2018 г. относно обявяване на Емил Серафимов Тончев за народен представител от Първи изборен район - Благоевградски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Решение № 5137-НС на ЦИК от 20.09.2018 г. относно обявяване на Станислав Иванов Попов за народен представител в Шести изборен район - Врачански, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Решение № 5140-НС на ЦИК от 11.10.2018 г. относно обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен район - Ловешки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Решение № 5148-НС на ЦИК от 6.12.2018 г. относно обявяване на Ралица Трилкова Добрева за народен представител от Петнадесети изборен район - Плевенски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Решение № 5171-НС на ЦИК от 15.03.2019 г. относно обявяване на Георги Николов Вергиев за народен представител от Тринадесети изборен район - Пазарджишки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Решение на НС за деклариране на имуществено състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за избиране на Централна избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-08

 Решение на НС за избиране на Централна избирателна комисия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за определяне възнагражденията на членовете на Централната избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-08

 Решение на НС за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-21

 Решение на НС от 03.07.2013 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-06

 Решение на НС от 1.11.2012 г. за избиране на заместник-председател на 41-ото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение на НС от 1.11.2012 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение на НС от 10.02.2021 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Решение на НС от 10.04.2019 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Решение на НС от 10.06.2009 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Решение на НС от 10.07.2008 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Решение на НС от 10.07.2013 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Решение на НС от 10.09.2020 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 10.10.2018 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Решение на НС от 11.01.2012 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Решение на НС от 11.01.2012 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Решение на НС от 11.02.2010 г. за създаване на Временна комисия за изработване на Изборен кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Решение на НС от 11.03.2009 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-20

 Решение на НС от 11.06.2008 г. за прекратяване на пълномощия на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-17

 Решение на НС от 11.06.2009 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Решение на НС от 11.07.2014 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.11.2009 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-17

 Решение на НС от 11.12.2019 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Решение на НС от 12.03.2009 г. за създаване на Временна комисия за промени в изборното законодателство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-20

 Решение на НС от 12.03.2015 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение на НС от 12.05.2016 г. за произвеждане на национален референдум
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-02

 Решение на НС от 12.10.2007 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Решение на НС от 13.11.2019г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение на НС от 14.07.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Решение на НС от 14.09.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Решение на НС от 14.09.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Решение на НС от 14.09.2007 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Решение на НС от 14.11.2007 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Решение на НС от 15.07.2020 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение на НС от 15.07.2020 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение на НС от 15.12.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Гeчeв към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Решение на НС от 18.05.2005 г. за прекратяване пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение на НС от 18.05.2005 г. относно 13-ата сесия на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1342 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА