Избирателно право. Политически партии

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 11)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  следваща> последна>>
 Указ № 53 от 20.03.2014 г. за назначаване членове на Централната избирателна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Указ № 53 от 19.03.2019 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Указ № 54 от 20.03.2014 г. за насрочване избори за членове на Европейския парламент от Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Указ № 54 от 16.03.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Указ № 54 от 20.03.2019 г. за назначаване, считано от 21.03.2019 г., на членове на Централната избирателна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Указ № 56 от 18.03.2016 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Идилево, община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Указ № 56 от 17.02.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, на 27 юни 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Указ № 57 от 13.03.2013 г. за разпускане на ХLI Народно събрание на 15 март 2013 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 12 май 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-13

 Указ № 58 от 13.03.2013 г. за определяне номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-13

 Указ № 59 от 7.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Царевец, община Свищов, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Указ № 60 от 7.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Тертер, община Кубрат, област Разград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Указ № 60 от 24.01.2017 г. за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

 Указ № 61 от 7.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Рудник, община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Указ № 62 от 7.03.2008 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Каравелово, община Тунджа, област Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Указ № 63 от 2.03.2018 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Миланово, община Велики Преслав, област Шумен, на 20 май 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Указ № 64 от 21.02.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община Съединение, област Пловдив, на 13 май 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Указ № 64 от 18.03.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община Септември, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-10

 Указ № 65 от 18.03.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-10

 Указ № 66 от 18.03.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-10

 Указ № 67 от 18.03.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-10

 Указ № 68 от 19.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Стожер, община Добричка, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Указ № 69 от 19.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Указ № 69 от 7.03.2018 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Указ № 70 от 19.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Оборище, община Панагюрище, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Указ № 71 от 19.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Указ № 71 от 9.04.2014 г. за насрочване частичен избор за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Указ № 72 от 19.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Указ № 72 от 19.03.2010 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гълъбово, община Баните, област Смолян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Указ № 72 от 2.03.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, на 27 юни 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Указ № 73 от 19.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на община Роман, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Указ № 73 от 19.03.2010 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Долна Секирна, община Брезник, област Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Указ № 74 от 19.03.2008 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Михалци, община Павликени, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Указ № 75 от 31.03.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Токачка, община Крумовград, област Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Указ № 76 от 13.03.2007 г. за назначаване на Централна избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Указ № 76 от 31.03.2016 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Стояновци, община Роман, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Указ № 76 от 2.02.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Указ № 77 от 13.04.2005 г. за насрочване избори за Народно събрание на 25 юни 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Указ № 77 от 14.03.2007 г. за определяне месечно възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия за периода от назначаването си до 40 дни след датата на изборите за членове на Европейския парламент от Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Указ № 77 от 2.02.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Люляково, община Кърджали, област Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Указ № 77 от 7.04.2020 г. за пренасрочване на насрочени частични и нови избори за кметове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-10

 Указ № 78 от 13.04.2005 г. за назначаване Централна избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители на 25 юни 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Указ № 78 от 15.04.2011 г. за назначаване на Централна избирателна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Указ № 78 от 08.04.2013 г. за насрочване частичен избор за кмет на кметство Царимир, община Съединение, област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Указ № 79 от 13.04.2005 г. за определяне месечното възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия за периода на изборите за ХL Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Указ № 79 от 23.04.2014 г. за назначаване на Метин Мехмедов Сюлейманов за член на Централната избирателна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Указ № 83 от 19.04.2005 г. за определяне номерацията, наименованието и границите на избирателните райони за произвеждане на избори за народни представители на 25 юни 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Указ № 83 от 20.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Петрово, община Сандански, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Указ № 83 от 03.04.2009 г. за назначаване на Централна избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Указ № 83 от 23.03.2018 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община Лозница, област Разград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Указ № 84 от 20.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Скребатно, община Гърмен, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Указ № 84 от 03.04.2009 г. за определяне на месечно възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Указ № 84 от 1.04.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Указ № 85 от 20.03.2008 г. за насрочване на нов избор за общински съветници в община Сандански, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Указ № 85 от 1.04.2016 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Старо село, община Радомир, област Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Указ № 86 от 20.03.2008 г. за насрочване на нов избор за общински съветници в община Казанлък, област Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Указ № 86 от 7.04.2009 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пробуда, община Търговище, област Търговище, на 13.06.2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Указ № 86 от 7.05.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община Варна, област Варна, на 30 юни 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-07

 Указ № 86 от 1.04.2016 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Мъдрево, община Кубрат, област Разград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Указ № 87 от 20.03.2008 г. за награждаване на Димитър Димитров Добрев с медал "За заслуга"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Указ № 89 от 11.05.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Указ № 90 от 8.04.2009 г. за утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Указ № 90 от 21.02.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гецово, община Разград, област Разград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Указ № 90 от 11.05.2020 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Водно, община Дулово, област Силистра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Указ № 91 от 15.04.2010 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община Габрово, област Габрово, на 19.06.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Указ № 91 от 22.02.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Указ № 91 от 11.05.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Указ № 92 от 11.05.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Кралево, община Търговище, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Указ № 93 от 11.05.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Указ № 94 от 11.05.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община Стрелча, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Указ № 95 от 12.04.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ауста, община Момчилград, област Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Указ № 96 от 13.04.2018 г.за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Столетово, община Карлово, област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Указ № 97 от 28.03.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Сборище, община Твърдица, област Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Указ № 97 от 26.04.2010 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Карапелит, община Добричка, област Добрич, на 19.06.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Указ № 98 от 20.05.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище, на 27 септември 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Указ № 99 от 8.03.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Указ № 99 от 20.05.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, на 27 септември 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Указ № 100 от 12.03.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, на 27 юни 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Указ № 104 от 5.04.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Указ № 104 от 1.06.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич, на 27 септември 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Указ № 104 от 23.03.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, на 27 юни 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Указ № 105 от 17.04.2008 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Бенковски, община Добричка, област Добрич, на 5 юли 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Указ № 105 от 7.04.2017 г. за свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и четвърто Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Указ № 106 от 18.04.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Указ № 106 от 7.04.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Указ № 109 от 13.04.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община Антоново, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Указ № 110 от 28.04.2009 г. за насрочване на избори за Народно събрание на 5 юли 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-30

 Указ № 111 от 28.04.2009 г. за назначаване на Централна избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители на 5 юли 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-30

 Указ № 112 от 28.04.2009 г. за определяне месечно възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия за периода на изборите за Четиридесет и първо Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-30

 Указ № 113 от 28.04.2009 г. за определяне на номерацията, наименованията и границите на избирателните райони за произвеждане на избори за народни представители на 5 юли 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-30

 Указ № 113 от 6.06.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община Белене, област Плевен, на 29 септември 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Указ № 113 от 29.04.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Указ № 113 от 26.04.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Указ № 115 от 8.05.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-16

 Указ № 115 от 26.04.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Указ № 116 от 26.04.2016 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Указ № 117 от 10.06.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община Гърмен, област Благоевград, на 29 септември 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Указ № 117 от 26.04.2016 г. за насрочване на нов избор за общински съветници в община Ружинци, област Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Указ № 118 от 10.06.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково, на 29 септември 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Указ № 120 от 16.05.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, на 12 октомври 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-23

 Указ № 120 от 17.06.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-26

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 11)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1090 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА