Избирателно право. Политически партии

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 11)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Решение № 393 на ЦИК от 8.10.2007 г. за обявяване за избран за народен представител в 15. многомандатен избирателен район - Плевен, Александър Христов Филипов от листата на Национално движение Симеон Втори (НДСВ) на мястото на Анелия Йорданова Мингова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-12

 Решение № 394 на ЦИК от 18.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 20.многомандатен избирателен район - Силистренски, Атанас Савов Кръстев на мястото на Кемал Еюп Адил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение № 395 на ЦИК от 18.04.2005 г. за обявяване за избрана за народен представител в 20. многомандатен избирателен район - Силистренски, Филиз Хакъева Хюсменова на мястото на Хюсеин Ниязи Чауш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение № 395 на ЦИК от 15.11.2007 г. за обявяване за избран за народен представител в 14. многомандатен избирателен район - Перник, Симеон Василев Симеонов, от листата на "Коалиция за България - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-23

 Решение № 396 на ЦИК от 18.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен избирателен район - София, Станко Петров Михайлов на мястото на Снежина Венциславова Чипева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение № 396 на ЦИК от 15.11.2007 г. за обявяване за избрана за народен 29. многомандатен избирателен район - Хасково, Минка Стоянова Русева, от листата на "Коалиция за България - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Стамболийс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-23

 Решение № 397 на ЦИК от 18.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 23. многомандатен избирателен район - София, Божидар Зафиров Абрашев на мястото на Румяна Денева Георгиева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение № 397 на ЦИК от 15.11.2007 г. за обявяване за избран за народен 7. многомандатен избирателен район - Габрово, Съби Давидов Събев, от листата на Национално движение Симеон Втори (НДСВ) на мястото на Тодор Найденов Костурски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-23

 Решение № 398 на ЦИК от 18.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 23. многомандатен избирателен район - София, Васил Минчев Иванов на мястото на Ралица Ненчева Агайн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение № 399 на ЦИК от 18.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 21. многомандатен избирателен район - Сливенски, Божидар Георгиев Парасков на мястото на Коста Георгиев Костов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение № 399 на ЦИК от 24.04.2008 г. за обявяване за избран народен представител в Пети многомандатен избирателен район - Видин, Борис Стефанов Николов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Решение № 400 на ЦИК от 18.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 17. многомандатен избирателен район - Пловдивски, Тошко Симеонов Стоев на мястото на Весела Николова Караиванова-Начева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение № 400 на ЦИК от 16.06.2008 г. за обявяване за избран народен представител в 22 (двадесет и втори) многомандатен избирателен район - Смолян, Иван Матеев Иванов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-24

 Решение № 401 на ЦИК от 18.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 19. многомандатен избирателен район - Русенски, Драган Маринов Георгиев на мястото на Анели Гинчева Чобанова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение № 401 на ЦИК от 9.07.2008 г. за обявяване за избран за народен представител в 7 (седми) многомандатен избирателен район - Габровски, Николай Георгиев Григоров от листата на коалиция "Коалиция за България - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Решение № 402 на ЦИК от 18.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 17. многомандатен избирателен район - Пловдивски, Пламен Василев Славов на мястото на Гиньо Гочев Ганев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение № 402 на ЦИК от 14.07.2008 г. за обявяване за избран за народен представител в 24 (двадесет и четвърти) многомандатен избирателен район - София, Георги Николов Ангелов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Решение № 403 на ЦИК от 25.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 15. многомандатен избирателен район - Плевенски, Николай Николов Маринов на мястото на Петко Димитров Ганчев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 403 на ЦИК от 17.07.2008 г. за обявяване за избран за народен представител в 24 (двадесет и четвърти) многомандатен избирателен район - София, Лъчезар Благовестов Тошев от листата на коалиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Решение № 404 на ЦИК от 25.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 21. многомандатен избирателен район - Сливенски, Станимир Николов Чакъров на мястото на Божидар Георгиев Парасков
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 404 на ЦИК от 9.03.2009 г. за обявяване за избрана за народен представител в 25. многомандатен избирателен район - София, Надя Димитрова Иванова от листата на коалиция "АТАКА" на мястото на Владимир Първанов Кузов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Решение № 405 на ЦИК от 25.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 23. многомандатен избирателен район - София, Цветослав Василев Кръстев на мястото на Васил Минчев Иванов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 405 на ЦИК от 9.03.2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 12. многомандатен избирателен район - Монтана, Венцислав Евгениев Куткудейски от листата на "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Решение № 406 на ЦИК от 25.04.2005 г. за обявяване за избрана за народен представител в 17. многомандатен избирателен район - Пловдивски, Дияна Божинова Костадинова на мястото на Тошко Симеонов Стоев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 406 на ЦИК от 16.03.2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 12 (дванадесети) многомандатен избирателен район - Монтана, Марин Йорданов Маринов на мястото на Венцислав Евгениев Куткудейски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 407 на ЦИК от 25.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 17. многомандатен избирателен район - Пловдивски, Димитър Борисов Маринчешки на мястото на Пламен Василев Славов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 407 на ЦИК от 26.05.2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 4. многомандатен избирателен район - Велико Търново, Христо Любенов Георгиев, от листата на Национално движение Симеон Втори (НДСВ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение № 408 на ЦИК от 25.04.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 20. многомандатен избирателен район - Силистренски, Джеват Яшар Мехмед на мястото на Филиз Хакъева Хюсменова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 408 на ЦИК от 26.05.2009 г. за обявяване за избрана за народен представител в 14. многомандатен избирателен район - Перник, Ина Тодорова Димитрова, от листата на "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение № 409 на ЦИК от 19.05.2005 г. за обявяване за избран за народен представител в 25. многомандатен избирателен район - София, Александър Кирилов Атанасов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-03

 Решение № 409 на ЦИК от 26.05.2009 г. за обявяване за избрана за народен представител в 21. многомандатен избирателен район - Сливен, Мария Радославова Стоянова, от листата на "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение № 410 на ЦИК от 26.05.2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 5. многомандатен избирателен район - Видин, Митко Левчев Антов, от листата на "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС - Ал. Ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение № 411 на ЦИК от 26.05.2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 25. многомандатен избирателен район - София, Николай Симеонов Малинов, от листата на "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", КПБ, БЗНС -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение № 412 на ЦИК от 3.06.2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 5. многомандатен избирателен район - Видин, Кръсто Петров Спасов, ЕГН 4709261749, от листата на "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома", К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Решение № 413 на ЦИК от 10.06.2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 19. многомандатен избирателен район - Русе, Йордан Петров Борисов, от листата на коалиция Съюз на свободните демократи, БЗНС - Народен съюз, ВМРО - Българско национално
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Решение № 414 на ЦИК от 11.06.2009 г. за обявяване за избрана за народен представител в 5. многомандатен избирателен район - Видин, Мирослава Малинова Митова-Мирославова, от листата на "Коалиция за България - БСП, ПБС, ПД - Социалдемократи, ДСХ, П. "Рома"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Решение № 429 на МС от 16.06.2011 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Решение № 447-ЕП на ЦИК от 29.05.2019 г. за обявяване на окончателните резултати от произведените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-04

 Решение № 456-ЕП на ЦИК от 31.05.2019 г. относно обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-04

 Решение № 490-ЕП на ЦИК от 18.06.2019 г. относно обявяване на Емил Йорданов Радев за член на Европейския парламент от Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Решение № 500-НС на ЦИК от 24.06.2019 г. относно обявяване на Анна Николаева Славова за народен представител от Двадесет и пети изборен район - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Решение № 501-НС на ЦИК от 24.06.2019 г. относно обявяване на Смиляна Николова Нитова-Кръстева за народен представител от Двадесет и девети изборен район - Хасковски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Решение № 505 на МС от 17.11.1994 г. за финансиране на предизборната кампания за избиране на народни представители за 37-ото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 539-НС на ЦИК от 11.07.2019 г. относно обявяване на Красимир Георгиев Ципов за народен представител от Двадесет и пети изборен район - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение № 562-ЕП на ЦИК от 28.05.2014 г. за обявяване на окончателните ре­зултати от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Решение № 575-ЕП на ЦИК от 30.05.2014 г. относно обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-03

 Решение № 615-МИ на ЦИК от 15.08.2019 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-01

 Решение № 630-НС на ЦИК от 15.07.2014 г. за обявяване за избрана за народен представител в 29. Многомандатен изборен район - Хасковски, Цонка Илиева Каснакова-Иванова от листата на партия "ГЕРБ" в 42-то Народно събрание на мястото на Георги Добрев Еленков
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Решение № 632-НС на ЦИК от 15.07.2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-26

 Решение № 633-МИ на ЦИК от 15.07.2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-11

 Решение № 768-НС на ЦИК от 21.08.2014 г. относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 632-НС от 15.07.2014 г. на ЦИК, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-26

 Решение № 868-ПВР от 20 септември 2011 г. за обнародване на кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-21

 Решение № 997-НС на ЦИК от 7.09.2019 г. относно промяна в Решение № 985-НС от 5.09.2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Решение № 1212-МИ на ЦИК от 26.09.2019 г. относно поправка на техническа грешка в Приложение № 4 към Решение № 615-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК за утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-01

 Решение № 1300-НС на ЦИК от 9.10.2014 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Решение № 1313-НС на ЦИК от 9.10.2014 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 1300-НС от 9.10.2014 г. на ЦИК за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Решение № 1317-НС на ЦИК от 10.10.2014 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и третото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Решение № 1327-НС на ЦИК от 12.10.2014 г. относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и третото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 ИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Решение № 1374-ЕП на ЦИК от 24.11.2014 г. относно обявяване на Андрей Гришев Новаков за член на Европейския парламент от Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Решение № 1455-НС на ЦИК от 1.11.2011г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-03

 Решение № 1458-ПВР на ЦИК от 1.11.2011 г. относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и имената на избраните президент и вицепрезидент на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-03

 Решение № 1462-НС на ЦИК от 27.02.2015 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 1456-НС от 25.02.2015 г. на ЦИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Решение № 1467-НС на ЦИК от 13.03.2015 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - София, на мястото на Веселин Бориславов Вучков
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение № 1468-НС на ЦИК от 7.11.2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 1. многомандатен избирателен район - Благоевград, Йордан Георгиев Андонов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Атанас Станкев Камбитов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Решение № 1469-НС на ЦИК от 7.11.2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 1. многомандатен избирателен район - Благоевград, Веселин Велков Давидов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Георги Иванов Икономов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Решение № 1470-НС на ЦИК от 7.11.2011 г. за обявяване за избрана за народен представител във 2. многомандатен избирателен район - Бургас, Диана Иванова Йорданова от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Иван Атанасов Алексиев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Решение № 1471-НС на ЦИК от 7.11.2011 г. за обявяване за избрана за народен представител в 7. многомандатен избирателен район - Габрово, Катя Костова Колева от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Иван Тодоров Иванов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Решение № 1472-НС на ЦИК от 7.11.2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 13. многомандатен избирателен район - Пазарджик, Петко Валентинов Петков от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Никола Иванов Белишки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Решение № 1473-НС на ЦИК от 7.11.2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 22. многомандатен избирателен район - Смолян, Недялко Живков Славов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Николай Тодоров Мелемов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Решение № 1474-НС на ЦИК от 7.11.2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 27. многомандатен избирателен район - Стара Загора, Пламен Тенев Русев от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Живко Веселинов Тодоров
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Решение № 1483-НС на ЦИК от 8.11.2011 г. за обявяване за избрана за народен представител в 29. многомандатен избирателен район - Хасково, Катя Ангелова Чалъкова от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Иво Тенев Димов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Решение № 1489 на ЦИК от 4.06.2015 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Решение № 1512-МИ на ЦИК от 4.08.2015 г. относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Решение № 1519-МИ на ЦИК от 9.12.2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11.03.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-01

 Решение № 1532-НР на ЦИК от 20.08.2015 г. относно утвърждаване на образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 25.10.2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Решение № 1565-НС от 12.01.2012 г. за обявяване за избран за народен представител в 3. многомандатен избирателен район - Варна, Емануил Младенов Манолов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Свилен Николов Крайчев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Решение № 1566-НС от 12.01.2012 г. за бявява за избран за народен представител в 27. многомандатен избирателен район - Стара Загора, Йордан Петров Николов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Недялко Тенев Недялков
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Решение № 1577-НС на ЦИК от 23.01.2012 г. за обявява за избрана за народен представител в 3. многомандатен избирателен район - Варна, Лилия Кирилова Христова от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Емануил Младенов Манолов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Решение № 1578-НС на ЦИК от 23.01.2012 г. за обявяване за избран за народен представител в 27. многомандатен избирателен район - Стара Загора, Христо Георгиев Чаушев от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Йордан Петров Николов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Решение № 1599-НС на ЦИК от 30.10.2019 г. относно обявяване на Руслан Здравков Тошев за народен представител в Трети изборен район - Варна, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Решение № 1600-НС на ЦИК от 30.10.2019 г. относно обявяване на Мария Йорданова Цветкова за народен представител в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Решение № 1621-МИ на ЦИК от 13.02.2012 г. относно образци на изборни книжа за произвеждане на нови избори за кмет на община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Решение № 1622-МИ на ЦИК от 13.02.2012 г. относно образци на изборни книжа за произвеждане на нови избори за общински съветници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Решение № 1670-НС на ЦИК от 11.11.2019 г. относно обявяване на Десислав Петров Тасков за народен представител в Трети изборен район - Варненски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 1671-НС на ЦИК от 11.11.2019 г. относно обявяване на Евдокия Славчова Асенова за народен представител в Четиринадесети изборен район - Пернишки, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 1672-НС на ЦИК от 11.11.2019 г. относно обявяване на Мартин Стефанов Обрешков за народен представител в Осемнадесети изборен район - Разградски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 1673-НС на ЦИК от 11.11.2019 г. относно обявяване на Добрин Ненов Данев за народен представител в Деветнадесети изборен район - Русенски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 1674-НС на ЦИК от 11.11.2019 г. относно обявяване на Полина Александрова Шишкова за народен представител от Тринадесети изборен район - Пазарджишки, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 1675-НС на ЦИК от 11.11.2019 г. относно обявяване на Данка Евстатиева Зидарова-Люртова за народен представител в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 1679-МИ на ЦИК от 5.03.2012 г. относно образците на изборните книжа при произвеждане на частични избори за кметове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Решение № 1682-НС на ЦИК от 14.11.2019 г. относно обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район - Благоевградски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Решение № 1694-НС на ЦИК от 28.11.2019 г. относно обявяване на Росен Малинов Малинов за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Решение № 1707-НС на ЦИК от 12.12.2019 г. относно обявяване на Стойно Митев Стойнов за народен представител във Втори изборен район - Бургаски, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение № 1725-НС на ЦИК от 22.03.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Решение № 1732-НС на ЦИК от 16.01.2020 г. относно обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район - Шуменски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение № 1733-НС на ЦИК от 26.03.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Решение № 1742-НС на ЦИК от 28.03.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 1754-НС на ЦИК от 4.04.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Решение № 1755-НС на ЦИК от 4.04.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Решение № 1811-НС на ЦИК от 2.05.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 11)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 1079 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА