Избирателно право. Политически партии

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Решение № 1954-НС на ЦИК от 26.01.2021 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Решение № 1961-МИ на ЦИК от 7.09.2015 г. относно допълване на образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК, за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Решение № 1964-МИ на ЦИК от 7.08.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-11

 Решение № 1971-МИ/НР на ЦИК от 7.09.2015 г. относно утвърждаване образец на изборна книга - Удостоверение за наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Решение № 1974-МИ на ЦИК от 10.08.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Решение № 1976 на ЦИК от 16.08.2023 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Решение № 1977-МИ на ЦИК от 16.08.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Решение № 1987-НС на ЦИК от 4.02.2021 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Решение № 2009-НС на ЦИК от 10.02.2021 г. относно обявяване на Павел Михайлов Савов за народен представител в Двадесет и трети изборен район - София, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Решение № 2041-НС на ЦИК от 1.10.2012 г. за обявяване за избрана за народен представител в 21. многомандатен избирателен район - Сливен, Марияна Петрова Иванова-Николова от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Юлиана Генчева Колева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Решение № 2047-МИ на ЦИК от 3.10.2012 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 2041-НС от 1.10.2012 г. на ЦИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Решение № 2056-НС на ЦИК от 15.10.2012 г. за обявява за избран за народен представител в 8. многомандатен изборен район - Добрич, Тодор Йорданов Георгиев от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Ваня Донева Георгиева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение № 2070-НС на ЦИК от 1.11.2012 г. за обявяване за избран за народен представител в 31. многомандатен изборен район - Ямбол, Димитър Ангелов Иванов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Анастас Василев Анастасов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение № 2072-НС на ЦИК от 7.11.2012 г. за обявяване за избрана за народен представител в 31. многомандатен изборен район - Ямбол, Галина Симеонова Симеонова от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Димитър Ангелов Иванов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 Решение № 2074-НС на ЦИК от 9.11.2012 г. за обявяване за избрана за народен представител в 31. многомандатен изборен район - Ямбол, Мария Стоянова Петрова-Минчева от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Галина Симеонова Симеонова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Решение № 2088-ЕП на ЦИК от 4.12.2012 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на член на Европейския парламент от Република България и обявяване на следващия в листата кандидат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-07

 Решение № 2089-НС на ЦИК от 6.12.2012 г. за обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен район - София, Веселин Григоров Спиридонов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Моника Ханс Панайотова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Решение № 2093-ЕП на ЦИК от 10.12.2012 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на член на Европейския парламент от Република България и обявяване на следващия в листата кандидат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Решение № 2152-НС на ЦИК от 13.03.2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-09

 Решение № 2153-НС на ЦИК от 14.03.2013 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга № 101 за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Решение № 2163-НС на ЦИК от 15.03.2013 г. относно приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-22

 Решение № 2168-НС на ЦИК от 16.03.2013 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 2163-НС от 15.03.2013 г. на ЦИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-22

 Решение № 2172-НС на ЦИК от 18.03.2013 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 2163-НС от 15.03.2013 г. на ЦИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-22

 Решение № 2175-НС на ЦИК от 19.03.2013 г. относно поправка в Приложение № 7 от изборните книжа за изборите за народни представители, насрочени на 12 май 2013 г., утвърдени с Решение № 2152-НС от 13.03.2013 г. на ЦИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-22

 Решение № 2191-НС на ЦИК от 4.09.2023 г. относно обявяване на Йордан Стоянов Кръстанов за народен представител от Седемнадесети изборен район - Пловдивски, в Четиридесет и деветото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-08

 Решение № 2336-НС на ЦИК от 30.03.2021 г. относно изменение на изборна книга, утвърдена с Решение № 1954-НС от 26.01.2021 г. на ЦИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Решение № 2375-НС на ЦИК от 4.04.2013 г. относно поправка на техническа грешка в приложение № 86 и в приложение № 87 от изборните книжа за изборите за народни представители, насрочени за 12.05.2013 г., утвърдени с Решение № 2152-НС от 13.03.2013 г. на ЦИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-09

 Решение № 2428-НС на ЦИК от 8.04.2021 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и петото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Решение № 2438-НС на ЦИК от 9.04.2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Решение № 2440-НС на ЦИК от 11.04.2021 г. относно допълване на Решение № 2438-НС от 9.04.2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Решение № 2441-НС на ЦИК от 11.04.2021 г. относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Решение № 2442-НС на ЦИК от 11.04.2021 г. относно обявяване на Александър Велиславов Тодоров за народен представител в Петнадесети изборен район - Плевенски, в Четиридесет и петото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Решение № 2443-НС на ЦИК от 11.04.2021 г. относно обявяване на Станислав Димитров Говедаров за народен представител в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, в Четиридесет и петото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Решение № 2444-НС на ЦИК от 11.04.2021 г. относно обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - София, в Четиридесет и петото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Решение № 2449-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Николай Цветанов Сираков за народен представител в Седми изборен район - Габровски, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2450-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Десислава Ангелова Тодорова за народен представител в Тринадесети изборен район - Пазарджишки, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2451-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Александър Петров Александров за народен представител в Четиринадесети изборен район - Пернишки, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2452-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Любомира Симеонова Попова за народен представител в Четвърти изборен район - Великотърновски, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2453-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Александър Иванов Паризов за народен представител в Десети изборен район - Кюстендилски, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2454-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Мирослав Иванов Аспарухов за народен представител в Шести изборен район - Врачански, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2455-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Зорница Николаева Михайлова за народен представител в Осми изборен район - Добрички, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2456-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Христина Иванова Георгиева за народен представител в Четиринадесети изборен район - Пернишки, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2457-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Галя Енева Захариева за народен представител в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2458-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Георг Даниелов Георгиев за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - София, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2459-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Радостин Радославов Танев за народен представител в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2460-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Митко Стайков Стайков за народен представител в Двадесет и осми изборен район - Търговищки, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2461-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Димо Чавдаров Георгиев за народен представител в Тридесети изборен район - Шуменски, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2462-НС на ЦИК от 15.04.2021 г. относно обявяване на Алисе Кямилова Муртезова за народен представител в Деветнадесети изборен район - Русенски, в 45-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 2547-МИ на ЦИК от 29.09.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Решение № 2642-НС на ЦИК от 15.05.2013 г. за обявяване на резултатите от гласуването в изборите за четиридесет и второ народно събрание, произведени на 12.05.2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Решение № 2643-НС на ЦИК от 15.05.2013 г. относно обявяване на избраните народни представители в четиридесет и второто народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-17

 Решение № 2649-НС на ЦИК от 16.05.2013 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 2642-НС от 15.05.2013 г. на ЦИК (дв, бр. 44 от 2013 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Решение № 2652-НС на ЦИК от 17.05.2013 г. относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и второто Народно събрание по реда на чл. 253 ИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Решение № 2671-НС на ЦИК от 22.05.2013 г. за обявяване за избрана за народен представител в 17. многомандатен изборен район - Пловдивски, Маргарита Асенова Стоилова от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Румен Василев Стоянов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-28

 Решение № 2672-НС на ЦИК от 22.05.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 13. многомандатен изборен район - Пазарджишки, Лазар Огнянов Попов от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Илияна Малинова Йотова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-28

 Решение № 2687-НС на ЦИК от 30.05.2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър-председател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Решение № 2688-НС на ЦИК от 30.05.2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Решение № 2689-НС на ЦИК от 30.05.2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Решение № 2690-НС на ЦИК от 30.05.2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Решение № 2691-НС на ЦИК от 30.05.2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Решение № 2692-НС на ЦИК от 30.05.2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Решение № 2693-НС на ЦИК от 30.05.2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Решение № 2694-НС на ЦИК от 30.05.2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Решение № 2697-НС на ЦИК от 3.06.2013 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 2690-НС от 30.05.2013 г. на ЦИК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Решение № 2699-МИ на ЦИК от 6.06.2013 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за частични и нови избори за общински съветници и кметове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Решение № 2701-ЕП на ЦИК от 7.06.2013 г. относно обявяване за избран на следващия в листата кандидат при освобождаване мястото на член на Европейския парламент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-11

 Решение № 2723-НС на ЦИК от 24.06.2013 г. за обявяване за избран за народен представител във 02. многомандатен изборен район - Бургаски, Пенко Атанасов Атанасов от листата на КП "Коалиция за България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение № 2724-НС на ЦИК от 24.06.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен район - София, Таско Михайлов Ерменков от листата на КП "Коалиция за България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение № 2735-НС на ЦИК от 03.07.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 08. многомандатен изборен район - Добрички, Пламен Христов Желязков от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Явор Илиев Гечев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-06

 Решение № 2754-НС на ЦИК от 18.07.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 26. многомандатен изборен район - Софийски, Александър Христов Методиев от листата на ПП "Движение за права и свободи" на мястото на Емил Кирилов Иванов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-23

 Решение № 2758-НС на ЦИК от 30.07.2013 г. за обявяване за избрана за народен представител в 03. многомандатен изборен район - Варненски, Нели Рускова Петрова от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Лидия Велик Маринова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-02

 Решение № 2759-НС на ЦИК от 30.07.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 12. многомандатен изборен район - Монтана, Петър Илиев Якимов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Искра Фидосова Искренова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-02

 Решение № 2760-НС на ЦИК от 30.07.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 03. многомандатен изборен район - Варненски, Алекси Василев Алексиев от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Георги Христов Борисов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-02

 Решение № 2784-МИ на ЦИК от 19.08.2013 г. относно утвърждаване образците на документите на преброителната комисия и образците на протоколи на СИК и ОИК при произвеждане на частични избори за кметове на общини с население под 30 000 избиратели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-23

 Решение № 2805-НС на ЦИК от 9.09.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 15. многомандатен изборен район - Плевенски, Димитър Георгиев Кочков от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Любомир Ангелов Петков
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-13

 Решение № 2833-НС на ЦИК от 4.10.2013 г. относно обявяване за избран за народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-11

 Решение № 2854-НС на ЦИК от 18.10.2013 г. относно обявяване за избран за народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-22

 Решение № 2862-НС на ЦИК от 11.11.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 30. многомандатен изборен район - Шуменски, Бюнямин Хюсеин Хасан от листата на ПП "Движение за права и свободи" на мястото на Христо Дамянов Бисеров
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Решение № 2870-НС на ЦИК от 21.11.2013 г. за обявяване за избрана за народен представител в 16. многомандатен изборен район - Пловдив, Атанаска Михаилова Тенева от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Илия Атанасов Баташки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-26

 Решение № 2874-НС на ЦИК от 25.11.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 16. многомандатен изборен район - Пловдив, Кирчо Георгиев Атанасов от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Атанаска Михаилова Тенева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Решение № 2880-НС на ЦИК от 9.11.2023 г. относно обявяване на Валентин Иванов Радев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район - София, в Четиридесет и деветото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Решение № 2881-НС на ЦИК от 9.11.2023 г. относно обявяване на Милена Славова Димова за народен представител от Трети изборен район - Варненски, в Четиридесет и деветото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Решение № 2882-НС на ЦИК от 9.11.2023 г. относно обявяване на Манол Василев Манолов за народен представител от Седемнадесети изборен район - Пловдивски, в Четиридесет и деветото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Решение № 2883-НС на ЦИК от 9.11.2023 г. относно обявяване на Петя Ставрева Ставрева за народен представител от Тринадесети изборен район - Пазарджишки, в Четиридесет и деветото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Решение № 2884-НС на ЦИК от 9.11.2023 г. относно обявяване на Иван Михайлов Алексиев за народен представител от Двадесет и пети изборен район - София, в Четиридесет и деветото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Решение № 2885-НС на ЦИК от 9.11.2023 г. относно обявяване на Вера Иванова Александрова за народен представител от Пети изборен район - Видински, в Четиридесет и деветото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Решение № 2900-НС на ЦИК от 5.11.2015 г. относно обявяване на Михаил Парашкевов Тодоров за народен представител в 18. изборен район - Разградски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Решение № 2910-НС на ЦИК от 3.02.2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в 12. многомандатен изборен район - Монтана, Илиян Ангелов Тимчев от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Младен Петров Червеняков
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Решение № 2914-НС на ЦИК от 6.11.2015 г. относно обявяване на Даниела Йорданова Панайотова за народен представител в 3. изборен район - Варненски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Решение № 2915-НС на ЦИК от 6.11.2015 г. относно обявяване на Йордан Георгиев Андонов за народен представител в 1. изборен район - Благоевградски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Решение № 2916-НС на ЦИК от 20.02.2014 г. за обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен район - София, Зоран Александров Рангелов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Владислав Иванов Горанов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Решение № 2916-НС на ЦИК от 6.11.2015 г. относно обявяване на Иван Николов Миховски за народен представител в 11. изборен район - Ловешки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Решение № 2917-НС на ЦИК от 20.02.2014 г. за обявяване за избрана за народен представител във 2. многомандатен изборен район - Бургаски, Ива Димитрова Кусева от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Димчо Димитров Михалевски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Решение № 2917-НС на ЦИК от 30.11.2023 г. относно обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район - София, в Четиридесет и деветото Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-05

 Решение № 2919-НС на ЦИК от 9.11.2015 г. относно обявяване на Стефан Стайнов Желев за народен представител в Тридесети изборен район - Шуменски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Решение № 2920-НС на ЦИК от 9.11.2015 г. относно обявяване на Ирена Любенова Соколова за народен представител в Четиринадесети изборен район - Пернишки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Решение № 2923-НС на ЦИК от 9.11.2015 г. относно обявяване на Венка Константинова Стоянова за народен представител в Двадесет и осми изборен район - Търговищки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Решение № 2930-НС на ЦИК от 12.11.2015 г. относно обявяване на Христо Грудев Грудев за народен представител от Седемнадесети изборен район - Пловдивски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Решение № 2933-МИ на ЦИК от 11.01.2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-19

 Решение № 2939-МИ на ЦИК от 18.01.2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1342 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА