Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>
 Решение № 726 на МС от 29.09.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - мрамори, от находище "Дядовци", разположено в землището на с. Дядовци,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-07

 Решение № 728 на МС от 12.11.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Решение № 728 на МС от 27.11.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Равнище - 2", участъци "Централен" и "Източен",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01

 Решение № 730 на МС от 18.11.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Порой", разпо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Решение № 730 на МС от 31.08.2012 г. за предоставяне по право на концесия за добив на подземни богатства от находище "Гредо", участъци "Охрид" и "Палилула", община Бойчиновци, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-11

 Решение № 731 на МС от 18.09.2015 г. за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок "Галата", разположен в континенталния шелф и в изключител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-29

 Решение № 735 на МС от 3.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Команското", разположено в землището на с. Микре, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-11

 Решение № 736 на МС от 3.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Зидина", разположено в землището на с. Средно гра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-11

 Решение № 737 на МС от 3.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Габъра-север", разположено в землището на с. Ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 740 на МС от 11.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Варна - централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Решение № 745 на МС от 17.09.2009 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "В-Голица" от "Джей Кей Екс България Лимитид" и от "Болкан Експлорърс (България) Лимитид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Решение № 745 на МС от 20.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-23

 Решение № 746 на МС от 27.11.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - Александровски гранити, годни за влагане в керамичното производство като заместител на фелдшпатовата суровина - подземни бог
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-09

 Решение № 746 на МС от 17.10.2009 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "В1-Голица" от "Джей Кей Екс България Лимитид" и от "Болкан Експлорърс (България) Лимити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Решение № 746 на МС от 20.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-23

 Решение № 747 на МС от 17.09.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - вулкански скали (трахиандезити), от находище "Локорско", разположено в землище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Решение № 747 на МС от 11.09.2012 г. за определяне на спечелилия търга с тайно наддаване кандидат за концесионер за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, от н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Решение № 748 на МС от 7.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди, от находище "Диканите", участък "Вакарелец", разполо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 749 на МС от 30.11.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Белите камъни", разположено в землището на гр. Суворово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Решение № 751 на МС от 1.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - огнеупорни глини - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Гърмище", разположено в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Решение № 751 на МС от 15.10.2010 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "А-Ловеч", разположен на територията на областите М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Решение № 752 на МС от 1.11.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Кремена - Пап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 766 на МС от 22.10.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинитови среднопластични глини - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от нах
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Решение № 767 на МС от 22.10.2010 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 2 Силистра", разположена н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-01

 Решение № 767 на МС от 18.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Градина - Централен" - част 2, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Решение № 768 на МС от 6.12.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - диабази и гранодиорити, от находище "Лещака", разположено в землището на с. Рак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-13

 Решение № 768 на МС от 18.12.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Хитрино-4", разположено в землището на с. Сливак, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Решение № 769 на МС от 18.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Елените", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Решение № 770 на МС от 25.10.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - фелдшпат-кварцови пясъци, от находище "Арчар", разположено в землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-05

 Решение № 770 на МС от 29.10.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Созопол - централен", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Решение № 774 на МС от 29.10.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Слънчев бряг - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Решение № 777 на МС от 5.10.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1 - 18 Тракия, разположен в област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 778 на МС от 5.10.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити и псамитови туфи, от находище "Караново", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 780 на МС от 20.12.2019 г. за констатиране на неизпълнение на условията за влизането в сила на Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - ва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение № 781 на МС от 10.12.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезити, от находище "Змиярника" в землището на с. Гарваново, община Хасково,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Решение № 784 на МС от 11.12.2008 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Хидрострой 1", разполож
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Решение № 785 на МС от 24.09.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Могилино", разположено в землището на с. Mогилино, общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение № 785 на МС от 20.12.2019 г. за отказ за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - монцогабро, от находище "Бъзговец", разположено в землището на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение № 786 на МС от 24.09.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Ново Оряхово", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение № 787 на МС от 24.09.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Мътница 2", разположено в землището на гр. Шумен, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение № 788 на МС от 9.10.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-14 Силистар, разположен в континенталния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Решение № 788 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-5 Деветаки", разположена на територията на областите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 789 на МС от 31.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Памуклука", разположено в землището на с. Сулица, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Решение № 789 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-7 Търнак", разположена на територията на областите Пл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 790 на МС от 31.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, от находище "Печинско", разположено в землищата на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Решение № 790 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-9 Мизия", разположена на територията на област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 791 на МС от 1.10.2004 г. за утвърждаване на Опис на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република България, за които не е издадена лицензия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Решение № 791 на МС от 31.10.2011 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разпо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Решение № 791 на МС от 24.09.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-10 Ботево", разположена на територията на областите В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 791 на МС от 12.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 963 на Министерския съвет от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни мат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Решение № 793 на МС от 6.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Приморско - север", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Решение № 794 на МС от 6.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Китен - Атлиман", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Решение № 798 на МС от 9.11.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити и варовици, от находище "Бояново - 2", разположено в землището на с. Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Решение № 799 на МС от 9.11.2010 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Шабла", разположен на територията на Черноморския шелф и изключителната икономическа зона на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Решение № 800 на МС от 9.11.2010 г. за даване на съгласие за сключване на допълнителни споразумения към концесионните договори за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Решение № 800 на МС от 3.11.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, годни за плочи цепени за облицовки и настилки, от находище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Решение № 801 на МС от 27.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Равда - Олимпийски надежди", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Решение № 807 на МС от 4.12.2014 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-22 Терес", разположена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Решение № 808 на МС от 4.12.2014 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-14 Силистар", разположе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Решение № 810 на МС от 27.12.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Умата", разположено в землището на с. Крушево, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Решение № 813 на МС от 19.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 964 на Министерския съвет от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни мат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Решение № 814 на МС от 19.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на условията за влизане в сила на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Решение № 816 на МС от 11.10.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Лилиян", разположено в землището на с. Славовица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение № 816 на МС от 28.12.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пепелни туфи и туфити, от находище "Айтос", разположено в землището на гр. Айт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-03

 Решение № 817 на МС от 11.10.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - кварцови пясъци, от находище "Добри дол", разположено в землището на с. Септем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение № 818 на МС от 11.10.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Ениер", разположено в землището на с. Доброплодно, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение № 819 на МС от 11.10.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - жилен кварц, от находище "Белия камък", разполо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение № 820 на МС от 12.12.2007 г. за определяне на концесионер за пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин - части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, обект - публична държавна собст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-19

 Решение № 820 на МС от 29.12.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - вулканити (андезити и андезитови туфи), от находище "Банево", община Бургас, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Решение № 821 на МС от 27.10.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Нурмус", разположено в землищата на с. Кобилино и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-06

 Решение № 823 на МС от 28.10.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Дългия рид", участък "Източен" и участък "Западен", раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-06

 Решение № 824 на МС от 20.11.2018 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Решение № 825 на МС от 20.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Бургас - централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Решение № 826 на МС от 20.11.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Созопол - Харманите", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Решение № 829 на МС от 22.11.2018 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Решение № 832 на МС от 31.12.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище "Дрянка", участъци "Дрянка-запад" и "Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

 Решение № 835 на МС от 6.12.2006 г. за утвърждаване Списък на стоките, услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-22

 Решение № 835 на МС от 17.11.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж "Хижа Черноморец - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-20

 Решение № 838 на МС от 24.11.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Стряма 2", разположено в землището на с. Ръжево
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Решение № 839 на МС от 24.11.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - речна баластра (пясък и чакъл), от находище "Крумово", разположено в землищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Решение № 841 на МС от 23.12.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди, от находище "Върба - Батанци", разположено в землищата на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Решение № 842 на МС от 23.12.2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-5 Деветаки, разположен в областите Лове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Решение № 843 на МС от 23.12.2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-9 Мизия, разположен в област Враца, и з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Решение № 844 на МС от 23.12.2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-10 Ботево, разположен в областите Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Решение № 847 на МС от 19.12.2007 г. за даване на съгласие концесионният договор за добив на въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък "Рудината" на находище "Бобовдолски въглищен басейн" да се продължи с пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Решение № 848 на МС от 19.12.2007 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Галата", разположен в континенталния шелф на Република България в Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Решение № 853 на МС от 12.10.2012 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-22 Терес", разположена в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение № 854 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Решение № 855 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 856 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 857 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 858 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 859 на МС от 21.12.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини за строителна керамика, от находище "Забел", с. Забел, община Трън, област Перн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 870 на МС от 30.12.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Пери", разположено в землището на с. Студена, община Пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Решение № 872 на МС от 18.12.2006 г. за предварително разпределение на автономната тарифна квота за внос на сурова тръстикова захар за рафиниране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Решение № 876 на МС от 13.12.2010 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-18 Тракия, разположен в област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Решение № 878 на МС от 28.12.2007 г. за влизане в сила на концесионния договор за републикански път "Калотина - Софийски околовръстен път (Северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас", сключен на 29 март 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 880 на МС от 5.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Решение № 881 на МС от 5.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Река Вая", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Решение № 882 на МС от 28.12.2007 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас - централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>

Общо: 668 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА