Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>
 Решение № 417 на МС от 10.06.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. Първомай, община Първомай, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение № 419 на МС от 30.05.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - лептохлорит-хидрослюдени варовити алевролити - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Решение № 420 на МС от 30.05.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - флуоритова суровина - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Лукина падина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Решение № 421 на МС от 4.06.2009 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъния"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Решение № 422 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 424 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен контейнерен терминал Варна-запад" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 425 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Балчик" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 425 на МС от 2.07.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Плочата" в землището на с. Горна Кремена, община Мездра,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Решение № 425 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалти, от находище "Атара", разположено в землището на с. Полянец, община Дж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 425 на МС от 26.06.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи - юг", участък "Запад" и участък "Изток", разположено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение № 426 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Оряхово" от "Пристанище за обществен транспорт Лом" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 426 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище "Плоски", участък "Плоски-север"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 426 на МС от 26.06.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Лома-1", участъци "Североизток" и "Югозапад", общини Ру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение № 427 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Свищов" от "Пристанище за обществен транспорт Русе" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 427 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) - скалнооблицовъчни материали - гранодиорити, от находище "Гранитово", участък "Гранитово - Центр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 428 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Поповяне", община Самоков, Софийска област, на "Рок трейдинг" - ООД, гр. Девин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Решение № 428 на МС от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергелни глини, от находище "Станчов връх", участък "Лита", разположено в земл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Решение № 429 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахибазалти, от находище "Иречеково", община Стралджа, област Ямбол, на "Технострой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 429 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Под страната", с. Баховица, област Ловеч, на "Елмаз" - ООД, с. Баховица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Решение № 430 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Лозенец - Кумкашла", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 430 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Ъглен", община Луковит, област Ловеч, на "БН - консулт - инжениринг" - ООД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Решение № 431 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж " Делфин", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 431 на МС от 30.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Дюзка чешма", разположено в землището на с. Крепост, община Димитровград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Решение № 432 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Козлука", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 433 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Поморие-юг", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Решение № 440 на МС от 1.06.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Решение № 445 на МС от 3.07.2007 г. за отказ от даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Река Вая", община Несебър, област Бургас, с правоприемника на концесионера "Г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Решение № 445 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Силистар", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Решение № 448 на МС от 17.05.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Леспорт", част от "Пристанище за обществен транспорт Варна" - обект - публична държавна собст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 452 на МС от 10.06.2009 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе, открита с Решение № 681 на Министерския съвет от 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Решение № 453 на МС от 10.06.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалти, от находище "Ломенска кория", разположено в землището на с. Върбовка,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Решение № 454 на МС от 2.07.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-9 Мизия", разположена на територията на об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Решение № 454 на МС от 30.07.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Требежа", разположено в землището на с. Горна Кр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Решение № 464 на МС от 18.07.2008 г. за признаване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Решение № 472 на МС от 11.06.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Кошарата", община Угърчин, област Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Решение № 473 на МС от 10.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение № 474 на МС от 11.06.2012 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-3 Ъглен", разположена в землищата на с. Ъглен, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Решение № 474 на МС от 10.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Делфин", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение № 475 на МС от 10.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Обзор-централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение № 477 на МС от 18.06.2009 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Стамополу-Перла", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Решение № 477 на МС от 8.07.2014 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Галата", разположен в континенталния шелф и изклю
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Решение № 477 на МС от 9.07.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина, от находище "Балабана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Решение № 478 на МС от 18.06.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - клиноптилолитови зеолити - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Анел теп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Решение № 478 на МС от 9.07.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Шафкаалан", разположено в землището на с. Здравец, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Решение № 479 на МС от 18.06.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - вермикулитова суровина - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Белица", разполож
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Решение № 479 МС от 13.07.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Кубрат", разположено в землището на с. Муселиево, община Н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение № 480 на МС от 13.07.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Ламбурлука", разположено в землището на с. Веселиново,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение № 481 на МС от 4.06.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от участък "Зад дигата" на находище "Вълково", разположено в землищет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 483 на МС от 4.06.2004 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Моби дик", с правоприемника на концесионера ЕТ "ФЕБ - ХГ - Христо Господинов"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-15

 Решение № 483 на МС от 18.06.2009 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - доломити и доломитни варовици, от находище "Студена", участък "Бл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Решение № 483 на МС от 6.08.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Старо Оряхово 3", разположено в землището на с. Старо Орях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-13

 Решение № 484 на МС от 6.08.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Гарговското", разположено в землището на с. Славо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-13

 Решение № 485 на МС от 6.08.2019 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-26 Тервел", разположена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-13

 Решение № 486 на МС от 14.07.2022 г. за констатиране неизпълнение на т. 14.1 от Решение № 652 на Министерския съвет от 31 август 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Решение № 488 на МС от 22.06.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Станеви ниви", разположено в землището на с. Вър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Решение № 489 на МС от 22.06.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Златни пясъци", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Решение № 493 на МС от 13.07.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Ахтопол-север - източна зона", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Решение № 494 на МС от 22.06.2009 г. за определяне на концесионер за добив на част от минералната вода от район "Североизточна България" - подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20 °C - област Варна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Решение № 494 на МС от 22.08.2013 г. за актуализация на Плана за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет с Решение № 604 на Министерския съвет от 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Решение № 498 на МС от 15.06.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък, от находище "Лисия", разположено в землището на с. Богьовци, община Кос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Решение № 499 на МС от 23.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Галата", община Тетевен, област Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Решение № 499 на МС от 15.06.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Врачански варовик", участъци "Централен", "Запад" и "Изток", община Роман, област Враца, на "Садас" - ООД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Решение № 500 на МС от 23.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - пясъчници, от находище "Кирчево", община Угърчин, област Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Решение № 502 на МС от 21.07.2020 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Решение № 503 на МС от 27.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Левуново", с. Левуново, община Сандански, област Благоевград - обект - изключителна държавна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 507 на МС от 27.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Румянцево", община Луковит, област Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-07

 Решение № 508 на МС от 27.07.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Ябланица", община Ябланица, област Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-07

 Решение № 510 на МС от 19.07.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-27

 Решение № 511 на МС от 5.08.2008 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Градище 2", община Септември, област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 512 на МС от 5.08.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Ягода-Запад", разположено в землищата на с. Ягода и с. Т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 513 на МС от 5.08.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Орешец" в землищата на с. Орешец и с. Бела, община Димово, обла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 514 от 5.08.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Заводски строежи 2", с. Студена, община Перник, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение № 515 на МС от 30.05.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Маломир", община "Тунджа", област Ямбол, на "Технострой - инжене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 515 на МС от 8.08.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, от находище "Побит камък", участък "Боята", община Елин Пелин, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-19

 Решение № 516 на МС от 30.05.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Инджейско блато", община Несебър, бласт Бургас, на "Трансатланти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 517 на МС от 30.05.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Дренака запад", участък "Запад", община Девня, област Варна, на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 518 на МС от 30.05.2005 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Емине" от "Джи Хикс Технолоджи Корпорейшън" и "Група за научни изследвания и сервиз" - ЕООД, на "Пет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Решение № 519 на МС от 30.05.2005 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене на нефт и газ в блок "Резовска" от "Джи Хикс Технолоджи Корпорейшън" и "Група за научни изследвания и сервиз" - ЕООД, на "Петреко САРЛ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Решение № 519 на МС от 31.07.2007 г. за прекратяване действието на международни спогодби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Решение № 519 на МС от 24.07.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - каолинова суровина и кварцов пясък в каолиноват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Решение № 520 на МС от 24.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Решение № 527 на МС от 12.08.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Стряма 1", община Калояново, област Пловдив, на "Водстр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-22

 Решение № 528 на МС от 12.08.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Белащица - участък "Юг" ("Родопи-юг"), в землището на с. Белащи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-22

 Решение № 529 на МС от 12.08.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Хидрострой 1", разположено в землищата на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-22

 Решение № 540 на МС от 6.06.2005 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Галата", разположен в континенталния шелф и изключи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Решение № 544 на МС от 18.09.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - каолинова суровина и кварцов пясък в каолиноват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Решение № 545 на МС от 20.08.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - мраморен брекчоконгломерат, от находище "Дълга усойка", разположено в землищет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Решение № 546 на МС от 20.08.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, обект, изключителна държавна собственост, от находище "Анастасия", община Бур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 547 на МС от 20.08.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и пясъчници, от находище "Чириковец", разположено в землището на с. Лесичарк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 551 на МС от 15.06.2005 г. за определяне на участник, спечелил конкурса за продажба на 626 783 акции, представляващи 70 на сто от капитала на "Параходство Българско речно плаване" - АД, Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Решение № 551 на МС от 27.08.2008 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък "Канина" на находищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Решение № 552 на МС от 27.08.2008 г. за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - оловно-цинкови руди, чрез добив от находище "Джурково", област Пловдив, сключен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Решение № 553 на МС от 25.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Дядово", разположено в землищата на с. Дядово и с. Езеро, община Нова Загора, област Сливен, на "Инмат" - ООД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Решение № 555 на МС от 30.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Кобилино", участък "Държавно лесничейство", контур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Решение № 556 на МС от 17.06.2005 г. за разпределяне на тарифни квоти за внос в България на селскостопански продукти с произход от Европейската общност по периоди на изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Решение № 566 на МС от 29.08.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скално-облицовъчни материали - гнайси, от находище "Корумахле", с. Железино, община Ивайловград, област Хаск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-04

 Решение № 574 на МС от 13.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Плаки", разположено в землището на с. Кобилино, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-17

 Решение № 576 на МС от 29.07.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 577 на МС от 2.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Селски ниви", разп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-11

 Решение № 577 на МС от 29.07.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция на път II-76 "Българин - Харманли" от км 57+727 до км 60+670, на територията на община Харманли, област Хас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 668 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА