Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 7)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Решение № 166 на МС от 16.03.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключителна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение № 169 на МС от 8.03.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Кантона", разположено в землището на с. Черни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Решение № 172 на МС от 26.03.2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък от км 42+800 (пътен възел "Младост") до км 44+720 (край
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Решение № 172 на МС от 22.03.2011 г. за предоставяне на концесия за услуга върху Пристанищен терминал Росенец, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Решение № 174 на МС от 27.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Джерманче", община Дупница, област Кюстендил, на "Евро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Решение № 175 на МС от 27.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Заводски строежи", община Перник, област Пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Решение № 176 от 6.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Камъните", област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 177 на МС от 30.03.2010 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-12 Кнежа, разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Решение № 178 на МС от 2.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Василико", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Решение № 179 на МС от 2.03.2021 г. за определяне на концесионер на част от морски плаж "Добруджа - юг", община Шабла, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Решение № 185 от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 4 Кубрат"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 186 на МС от 24.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Равнище", с. Върбешница, община Мездра, област В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Решение № 186 от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 2 Силистра"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 187 от 9.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Янкова чешма", участъци "Янкова чешма-север" и "Янко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 189 на МС от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 3 Цар Калоян"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Решение № 190 на МС от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 5 Бяла"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Решение № 197 на МС от 24.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 198 на МС от 24.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Градина - централен" - част 2, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 199 на МС от 24.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Елените", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 200 на МС от 9.04.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Дионисо" - участък "Втори", разположено в землище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Решение № 200 на МС от 2.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение № 200 на МС от 24.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Панорама - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 201 на МС от 18.04.2017 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Решение № 201 на МС от 2.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение № 201 на МС от 9.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Свети Влас - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Решение № 202 на МС от 2.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение № 206 на МС от 8.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, доломити и пясъчници, от находище "Целовижда" в землището на с. Опицвет, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Решение № 206 на МС от 30.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Фабриката 2", разположено в землището на с. Кобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Решение № 207 на МС от 30.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Фабриката 4", разположено в землището на с. Кобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Решение № 208 на МС от 15.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Кариерата", с. Полски извор, община Камено, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Решение № 209 на МС от 15.03.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Дъбака", община Ивайловград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 212 на МС от 15.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Червенка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 213 на МС от 18.04.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи-север", разположено в землището на с. Горна Кремена,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение № 213 на МС от 15.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 214 на МС от 15.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Камчия - Север 3", морски плаж "Камчия - Север 4" и морски плаж "Камчия - Север 5", община Аврен, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 217 на МС от 29.03.2005 г. за приемане списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускането им в действие по чл. 209, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Решение № 217 на МС от 21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Пладнището", разположено в землището на гр. Искър,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Решение № 218 на МС от 21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Кошарите", участък "Запад", разположено в землищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Решение № 219 на МС от 23.03.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, етапна връзка при км 438+500, изместване на жп линията Сандански -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Решение № 219 на МС от 31.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Шкорпиловци - централен", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Решение № 220 на МС от 19.04.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Покрован", разположено в землището на с. Покрован,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение № 220 на МС от 31.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Делфин", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Решение № 221 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българската търговско- промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 221 на МС от 31.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Равда - Олимпийски надежди", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Решение № 222 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българския съюз на частните предприемачи "Възраждане" за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 222 на МС от 6.04.2009 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Добрич", разположен на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Решение № 222 на МС от 21.04.2017 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 16.10.2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - под
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Решение № 223 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 224 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Съюза на работодателите в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 225 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 226 на MС от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Касибо", разположено в землището на с. Костелево, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 227 на МС от от 26.03.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Куртово Конаре", община Стамболийски и община Кричим, област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 227 на МС от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и базалтоиди, от находище "Станчова могила", участък "Северен" и учас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 228 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Решение № 228 на МС от от 26.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Ханово", област Ямбол, на "Инертни материали - Ямбол" - АД, Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 230 на МС от 12.04.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - заглинени кварцови пясъци и каменинови глини - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от наход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-24

 Решение № 233 на МС от 6.04.2009 г. за определяне на спечелилия участник в откритата процедура за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Сомовит", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Решение № 233 на МС от 27.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Железино", община Ивайловград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 234 на МС от 27.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Шереметя", участък "Изток", област Велико Търново, на "Стрела - 92" - ООД, Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 234 на МС от 6.04.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Решение № 235 на МС от 6.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Каваци-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Решение № 240 на МС от 17.04.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Добромир - изток", с. Добромир, община Руен, област Бургас, на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 242 на МС от 17.04.2007 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Провадия", разположен на територията на Североизто
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 242 на МС от 14.04.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - заглинени пясъци, годни за неотговорно строителство - изграждане на насипи от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Решение № 248 на МС от 19.03.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - медни руди, от находище "Цар Асен - 2", община Пазарджик, област Пазарджи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 249 на МС от 22.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж "Сарафово - юг", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 250 на МС от 22.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 251 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 251 на МС от 22.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Сахара 1", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 252 на МС от 23.04.2007 г. за удължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Калиакра - 99", разположен в континенталния шелф на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 252 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ахтопол - север - източна зона", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 252 на МС от 22.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Панорама - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 253 на МС от 23.04.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Път II-21 Обходен път на Силистра от км 106+151 до км 112+235" на територията на община Силист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 253 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 253 на МС от 13.04.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Обзор - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Решение № 254 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Китен-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 254 на МС от 13.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Черноморец - юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Решение № 262 на МС от 23.04.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скално-облицовъчни материали - шисти, от находище "Крушево", участък "Пандимон", община Гърмен, област Благо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 262 на МС от 14.04.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "Червен бряг" ("Банчовското"), разположено в землището на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Решение № 264 на МС от 21.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Равда - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Решение № 265 на МС от 21.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Слънчев бряг - юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Решение № 266 от 23.04.2008 г. на МС за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - трахити, от находище "Баба Тодора", община Карнобат, област Бурга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Решение № 266 на МС от 26.04.2013 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 266 на МС от 21.04.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Чинка - 2", участъци "Чинка - 2 запад" и "Чинка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Решение № 267 от 23.04.2008 г. на МС за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - трахити, от находище "Шилестия кайряк", община Карнобат, област Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Решение № 270 на МС от 21.04.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Габъра", разположено в землището на с. Черни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 271 на МС от 30.04.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Чеирите", разполо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Решение № 274 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Дядово Бомил"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 274 на МС от 29.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Созопол - запад", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Решение № 275 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Гоце Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 276 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясъци и чакъли), представляващи изключителна държавна собственост, от наход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 276 на МС от 29.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Кранево - север", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Решение № 277 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясъци и чакъли), представляващи изключителна държавна собственост, от наход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 278 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, от находище "Казаните-1", с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 279 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, от находище "Казаните-2", с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 279 на МС от 27.04.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг Градина", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Решение № 280 на МС от 8.04.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт - участък "Варна", гр. Варна, община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-20

 Решение № 283 на МС от 19.05.2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Поморие - централен", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-23

 Решение № 285 на МС от 10.05.2013 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена на СД "БМ Трейд-1 - Ресурси и сие" - Бургас, концесия за добив на подземни богатства от находище "Дядово Бомил", община Нова Загор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Решение № 290 на МС от 18.05.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Старите колиби", разположено в землището на с. Мулдава,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 7)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 668 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА