Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>
 Решение № 577 на МС от 14.08.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Къмпинг Градина", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Решение № 578 на МС от 2.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Кошарите", Сливница, община Сливница, и с. Опицвет, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-11

 Решение № 578 на МС от 14.08.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Поморие - юг", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Решение № 579 на МС от 2.07.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-11 Вранино, разположен в област Добрич,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-11

 Решение № 579 на МС от 14.08.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Обзор - Мотела", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Решение № 580 на МС от 2.07.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-17 Овча могила, разположен в областите П
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-11

 Решение № 580 от 14.08.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Дюни", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Решение № 581 на МС от 2.07.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Килифарево", разположен на територията на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-11

 Решение № 583 на МС от 6.08.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в находище "Каварна", разположено в континенталния шелф и в изключителната икономическа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Решение № 585 на МС от 3.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Разтървеница", участък "Южен", разположено на територият
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Решение № 586 на МС от 3.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Ирма", разположено в землищата на с. Горна Кремен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Решение № 588 на МС от 4.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити и варовити доломити, от находище "Рудината", участък "Ремо", кв. Сесла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Решение № 589 на МС от 10.09.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - органогенен варовик - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Пчелари" - участък "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-19

 Решение № 589 от 04.08.2015 Г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - пясъчници, от находище "Слави", разположено в землището на с. Зайчари, община Сливен, област Сливен, на "Слави" - ЕООД, Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Решение № 590 на МС от 10.09.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Корията", община Суворов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-19

 Решение № 591 на МС от 6.08.2010 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-17 Овча могила, разположен в областите Плевен и Велико Търно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Решение № 591 на МС от 18.07.2016 г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Решение № 593 на МС от 1.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, годни за направа на обикновени бетони и строителни разтвори, от находищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 593 на МС от 3.10.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - каолинова суровина, от находище "Саръгьол", учас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-11

 Решение № 593 на МС от 21.08.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Поморие-изток", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Решение № 594 на МС от 21.08.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Балчик - Централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Решение № 595 на МС от 21.08.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Созопол - Харманите", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Решение № 596 на МС от 21.08.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бургас - централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Решение № 600 на МС от 27.08.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Козя поляна", разположено в землището на с. Поляците, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Решение № 606 на МС от 13.10.2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Слънчев бряг-север", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Решение № 607 на МС от 13.10.2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Несебър-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Решение № 610 на МС от 8.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - амфиболити, от находище "Али", разположено в землището на с. Веринско, община И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Решение № 610 на МС от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Борово", разположено в землището на гр. Борово, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Решение № 610 на МС от 28.08.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Градина - централен" - част 1, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Решение № 611 на МС от 8.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Поп Кралево", разположено в землището на с. Главан, общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Решение № 611 на МС от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Караджейка", разположено в землищата на с. Кобилин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Решение № 612 на МС от 8.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити, от находище "Кояджика", разположено в землището на с. Палаузово, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Решение № 612 на МС от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалтоиди, от находище "Бов - запад", участък "Южен" и участък "Северен", раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Решение № 612 на МС от 16.10.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива - нефтошисти, от находище "Боров дол", разположено в землището на с. Боров дол, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Решение № 613 на МС от 8.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - двуслюдени гранитогнайси до гнайсошисти, ивичести амфиболити и тънкоплас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Решение № 614 на МС от 8.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - пясъчници, от находище "Кипилово", разположено в землището на с. Кипилов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Решение № 614 на МС от 17.10.2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Росенец-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Решение № 615 на МС от 17.10.2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. Влас - болницата", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Решение № 619 на МС от 17.09.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици и долерити, от находище "Аламура", община Стара Загора,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-28

 Решение № 620 на МС от 17.09.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху "Интермодален пристанищен терминал Лом", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-28

 Решение № 621 на МС от 19.09.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - диабази, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Езерото", разположен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-28

 Решение № 621 на МС от 20.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести мергели, от находище "Блатец", разположено в землището на с. Блатец,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Решение № 622 на МС от 20.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - пясъци, годни за шихтоване на меден концентрат, от находище "Манастира Св. Тодор", разположено в землищата на с. Доброславци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Решение № 623 на МС от 20.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - варовици за флюс - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Караджова чешма"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Решение № 624 на МС от 20.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Кобилино", участък "Бахирките", разположено в земл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Решение № 625 на МС от 20.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Боаза", община Търговище, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Решение № 628 на МС от 31.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Каменица", разположено в землището на с. Златна нива, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Решение № 628 на МС от 3.09.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Кабакум - Север 2", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Решение № 629 на МС от 03.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Решение № 630 на МС от 03.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Решение № 633 на МС от 7.10.2008 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-4 Каварна, разположен в област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-14

 Решение № 638 на МС от 30.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси и гнайсошисти, от находище "Айселана" - участък "Айселана 2", ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Решение № 639 на МС от 30.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Горно Лешко" - участък "Скалата", разположено в землище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Решение № 639 на МС от 12.09.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - гранодиорити, от находище "Лиляново", участък "Тремощица", разположено в землището на с. Вихрен, община Сандански, област Благо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Решение № 640 на МС от 30.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, годни за трошени фракции за пътно строителство и направа на обикнове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Решение № 641 на МС от 30.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, от находище "Шахоница", община Рудозем, област Смоля
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Решение № 642 на МС от 30.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на твърди горива - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства, в участък "Ракитна" - находище "Пирински въглищен басейн", разположен в землищата на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Решение № 645 на МС от 10.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Къмпинг Черноморец", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение № 646 на МС от 10.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Река Вая", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение № 647 на МС от 10.09.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Решение № 649 на МС от 26.07.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в континенталния шелф и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 650 на МС от 31.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Бояново", разположено в землището на с. Бояново, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Решение № 651 на МС от 31.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Градец", участъци "Южен" и "Градище", разположено в зем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Решение № 651 на МС от 30.07.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Бинкос", община Сливен, област Сливен, на "Биндер" - АД, Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Решение № 652 на МС от 31.08.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Горно Лешко" - участък "Велковци", разположено в землищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Решение № 654 на МС от 9.10.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Гечовското", община Луковит, област Ловеч, на "АСС Инженеринг"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Решение № 655 на МС от 23.10.2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-12 Кнежа, разположен в областите Враца,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Решение № 659 на МС от 8.08.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Луковит", участък "Луковит - Север", участък "Лук
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Решение № 660 на МС от 8.08.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Сухата скала", разположено в землището на гр. Суворово,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Решение № 662 на МС от 24.07.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Тепето", разположено в землището на с. Златина, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Решение № 663 на МС от 23.09.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кранево - централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Решение № 664 на МС от 23.09.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кранево юг - 1", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Решение № 665 на МС от 23.09.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Офицерски - запад", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Решение № 667 на МС от 29.10.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Мидан диби", разположено в землищата на с. Багря
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Решение № 667 на МС от 25.09.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кайметлий", разположено в землището на с. Величк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Решение № 668 на МС от 29.10.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Столюва чукара", разположено в землището на с. Оборище,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Решение № 669 на МС от 7.08.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства - природен газ, от находище "Каварна Изток", разположено в континенталния шелф и изключителната икономич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Решение № 670 на МС от 29.10.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Младжавица", Столична община, област София, на "Интерминерал" -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Решение № 670 на МС от 7.08.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Копривец", разположено на територията на община Бяла, област Русе, на "Терекс и Кo" - AД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Решение № 671 на МС от 22.10.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Габи-2", общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Решение № 671 на МС от 29.10.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Хидрострой 2", с. Студена, община Перник, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Решение № 672 на МС от 29.10.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, от находище "Лозница 2", участък "1-ви" и участък "2-ри", разположено в зем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Решение № 673 на МС от 7.09.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити и трахитови туфи, от находище "Житосвят", разположено в землищата на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Решение № 677 на МС от 15.09.2006 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кубратово-1", Столична община, обла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Решение № 687 на МС от 23.10.2007 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кремъчни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Решение № 690 на МС от 21.11.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Ореше", участъци "Северен" и "Южен", разположено в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Решение № 698 на МС от 28.08.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Кобилино", участък "Нивата", община Ивайловград, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Решение № 699 на МС от 28.08.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък, от находище "Крушата - 1", община Гоце Делчев, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Решение № 700 от 28.08.2012 Г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-19 "Свети Атанас", разположен в континенталния шелф и в и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Решение № 709 на МС от 2.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Аспарухово", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Решение № 710 на МС от 2.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кранево - Международен детски лагер", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Решение № 717 на МС от 4.10.2010 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1 Нови пазар", разположена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-01

 Решение № 718 на МС от 4.10.2010 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-11 Вранино, разположен в област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Решение № 719 на МС от 4.10.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в находище "Калиакра", разположено в континенталния шелф и в изключителната икономическа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Решение № 719 на МС от 2.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Приморско-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Решение № 720 на МС от 3.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Решение № 722 на МС от 27.09.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Чешмата", разположено в землищата на с. Черни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-04

 Решение № 723 на МС от 4.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Крайморие", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Решение № 723 на МС от 14.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Офицерски - изток", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Решение № 724 на МС от 14.10.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Сахара 2", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  следваща> последна>>

Общо: 668 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА