Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 669 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>
 Решение № 882 на МС от 28.12.2007 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас - централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 882 на МС от 2.12.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 1:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Решение № 882 на МС от 5.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Решение № 883 на МС от 20.12.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Големия кайряк", с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Решение № 883 на МС от 2.12.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV за тягова подстанция "Крумово" и "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV за тягова подстанция "Първомай" по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Решение № 884 на МС от 29.12.2002 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-14

 Решение № 885 на МС от 22.12.2006 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за пристанищен терминал Сомовит, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе - обект - публична държавна собственост, без определяне на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Решение № 885 на МС от 28.12.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - туфи, от находище "Велика", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 887 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 887 на МС от 20.10.2016 г. за административно-териториална промяна в община Златоград, област Смолян - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Решение № 888 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 888 на МС от 20.12.2010 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 4 Кубрат", разположена н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Решение № 889 на МС от 20.12.2010 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 5 Бяла", разположена на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Решение № 891 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция на Път II-19 Симитли - Градево - "Предела" - Разлог" от км 0+000 до км 36+337" н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 897 на МС от 7.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Тервел-Бонево", разположено в землищата на гр. Тервел и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Решение № 898 на МС от 7.12.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж "Добруджа - юг", община Шабла, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Решение № 899 на МС от 20.11.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Воденицата - 4", разположено в землището на с. Коб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Решение № 899 на МС от 7.12.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Панорама - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Решение № 903 на МС от 28.12.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Побит камък", община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 904 на МС от 25.11.2005 г. за разпределение по периоди на изпълнение на годишната тарифна квота за внос на сурова тръстикова захар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-02

 Решение № 904 на МС от 28.12.2006 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Галата", обявен с Решение № 540 на Минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Решение № 904 на МС от 11.12.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Скрибин", разположено в землището на с. Крибул, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Решение № 905 на МС от 28.12.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Габи", Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил, на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 906 на МС от 9.12.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Решение № 908 на МС от 29.12.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък "Рудината" на находище "Бобовдолски въглищен басейн", Бобов дол, община Бобов дол, облас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Решение № 909 на МС от 13.12.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - мрамори и гнайсошисти, от находище "Чакъров дрян", разположено в землищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Решение № 914 на МС от 29.12.2006 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Варна-централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Решение № 915 на МС от 29.12.2006 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Китен", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Решение № 916 на МС от 29.12.2006 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Оазис", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Решение № 917 на МС от 29.12.2006 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Аспарухово", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Решение № 918 на МС от 29.12.2006 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Свети Влас-болницата", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Решение № 919 на МС от 29.12.2006 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Юг", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Решение № 926 на МС от 15.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Лемище", участък "Лемище - изток" и участък "Лем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Решение № 927 на МС от 31.12.2003 г. за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Решение № 927 на МС от 29.12.2006 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Дюни", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Решение № 941 на МС от 8.11.2016 г. за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-17 Овча могила", разположена в областит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 945 на МС от 1.12.2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

 Решение № 945 на МС от 10.1.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - органогенни варовици, от находище "Селска река",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 946 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-25 Враца-запад", разпо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 947 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху Обект "Интермодален терминал - Пловдив" - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Решение № 949 на МС от 23.12.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - бигор, от находище "Стоянова тераса", разположено в землището на с. Пче
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Решение № 949 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Дюни-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 950 на МС от 27.12.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Окопите", разположено в землището на с. Окоп, община "Тун
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Решение № 950 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Решение № 950 на МС от 27.12.2018 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Решение № 951 на МС от 27.12.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Изток", разположено в землището на с. Мирянци, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Решение № 951 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Обзор-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 951 на МС от 28.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Балчик - централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Решение № 952 на МС от 14.12.2005 г. за интервенционно изкупуване на пшеница от реколта 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 952 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Поморие - централен", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 952 на МС от 28.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Слънчев бряг - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Решение № 953 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Къмпинг "Оазис", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 953 на МС от 22.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и алевролити, от находище "Идилево", разположено в землището на с. До
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Решение № 954 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Къмпинг "Нестинарка", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 955 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Нов плаж "Свети Влас", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 956 на МС от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Свети Влас-изток", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Решение № 958 на МС от 16.11.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трас, от находище "Железни врата", участък "1" и участък "2", област Кърджали,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 959 на МС от 31.12.2018 г. за утвърждаване на Списък на републиканските пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение, за к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 960 на МС от 16.11.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства - природен газ и кондензат, от находище "Койнаре", участъци "Борован", "Враняк", "Девенци" и "Садовец",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Решение № 966 на МС от 30.12.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - кавернозни варовици, от находище "Свети Георги", участък "Изток" и учас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Решение № 974 на МС от 31.12.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Сахара 1", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Решение № 975 на МС от 22.11.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали (базалти), от находище "Върбовка", разположено в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Решение № 975 на МС от 31.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Раденка", участъци "Урвата", "Лозята" и "Кавака",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Решение № 1009 на МС от 21.12.2004 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румън
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Решение № 1010 на МС от 21.12.2004 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 1, участък Оризово - Чирпан от км 171+ 360 до км 186+ 700, участък Чирпан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Решение № 1033 на МС от 18.12.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Долна Вереница", община Монтана, област Монтана, на "М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1034 на МС от 18.12.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Свети Иван", община Димово, област Видин, на "Трафик И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Решение № 1078 на МС от 21.12.2012 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок Добрич", разположена на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Решение № 1081 на МС от 21.12.2012 г. за издаване на разрешение за промяна в размера на площ Блок "Добрич" за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, разположена на територия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

Показани от 601 до 669 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>

Общо: 669 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА