Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>
 Решение № 294 на МС oт 21.04.2005 г. за приемане на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Решение № 294 на МС от 30.04.2020 г. за констатиране на неизпълнение на т. 13.1 от Решение № 501 на Министерския съвет от 11.07.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Решение № 299 на МС от 12.05.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Лучище", община Благоевград, област Благоевград, на "Агромах"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Решение № 302 на МС от 12.05.2010 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "В1 - Голица", разположен на територията на Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Решение № 302 на МС от 5.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Царево - централен", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Решение № 307 на МС от 27.04.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, част от находище "Цареви ливади - изток", разположена в землищата на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 307 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 308 на МС от 28.04.2006 г. за разпределяне по периоди на изпълнение на тарифни квоти за внос в България на земеделски продукти с произход от Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Решение № 308 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Градина - централен" - част 1, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 309 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Дюни", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 315 на МС от 18.05.2010 г. за даване на разрешение за сключване на допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Ели дере", община Септември,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Решение № 316 на МС от 17.05.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище "Люляците", с. Балша, Столична община, област София,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Решение № 321 на МС от 11.05.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-7 Търнак", разположена на територията на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Решение № 322 на МС от 11.05.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, доломитни варовици и алевритови мергели, от находище "Капу баир", ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Решение № 323 на МС от 8.05.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Узунпара", общини Ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Решение № 329 на МС от 25.04.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански - Кулата и реконструкция на нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Решение № 330 на МС от 27.04.2012 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на индустриални минерали - варовици - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 331 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Блягорница", община Твърдица, област Сливен, на "Динас" - АД, Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 332 на МС от 12.05.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - вулканити (базалтоиди и трахитови туфи), от находище "Крушака", с. Маринка, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Решение № 332 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Дуандере", община Чирпан, област Стара Загора, на "ПИ ЕС АЙ" - АД, Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 333 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Долно Белотинци", с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 335 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - заглинени пясъци, от находище "Антимово I", разположено в землището на с. Анти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 336 на МС от 26.05.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясък и чакъл), от находище "Луда Яна" в землищата на с. Долно Левски, общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Решение № 336 на МС от 2.05.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-20 Никопол", разположена на територията на областите В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 336 на МС от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Слънчев ден", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 336 на МС от 18.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Поморие - юг", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Решение № 337 на МС от 2.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Трите чешми", община Първомай, област Пловдив, на "Магма 2005" - ООД, Първомай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 337 на МС от 18.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Обзор - Мотела", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Решение № 339 на МС от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 340 на МС от 16.05.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Колибар чешма", община Ивайловград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 340 на МС от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 340 на МС от 13.04.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Къмпинг Веселие", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 341 на МС от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Феникс", разположено в землището на гр. Искър, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 342 на МС от 16.05.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - вермикулитова суровина - подземни богатства, по чл. 2,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 342 на МС от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - амфиболови гнайси, от находище "Беслен", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 343 на МС от 16.05.2007 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт Лом - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 349 на МС от 26.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Решение № 353 на МС от 21.205.2007 г. за прекратяване на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Ямбол", разположен на територията на областите Сливен, Хасково, Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Решение № 354 на МС от 2.06.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Лома", разположено в землищата на с. Дондуково и с. Васи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Решение № 355 на МС от 2.06.2008 г. за удължаване срока на предоставеното на "Дайрект Петролеум България" - ЕООД, разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Враца - Запад"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Решение № 355 на МС от 28.05.2020 г. за отказ да се предостави концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - кварцови сиенити, от находище "Кариера I-ви май Витоша", разполо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Решение № 356 на МС от 2.06.2008 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Бургас" и даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Бургас" о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Решение № 357 на МС от 15.04.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Панорама - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Решение № 364 на МС от 16.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните 2 - запад" и морски плаж "Буните 2 - изток", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение № 365 на МС от 16.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж "Устие на река Велека", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение № 366 на МС от 16.04.2021 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг юг", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение № 370 на МС от 8.06.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Суворово-2", разположено в землището на гр. Суворово, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 371 на МС от 8.06.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - гнайсгранити, от находище "Камъка", разположено в землището на с. Черньово, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 372 на МС от 21.05.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - волфрамсъдържащи руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, от находище "Грънчарица Център", разположено в зем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 372 на МС от 8.06.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Доктор Йосифово",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 375 на МС от 4.06.2010 г. за определяне на концесионер на Пристанищен терминал Видин-север и Пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин, части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин - обект - публична държавна собств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Решение № 376 на МС от 13.06.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - диабази, от находище "Тери" в землищата на с. Ошане и с. Струиндол, община Белоградчи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-24

 Решение № 376 на МС от 8.06.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - Север 2", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Решение № 378 на МС от 14.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Вишовград", община Павликени, област Велико Търново, на "Стрела - 92" - ООД, Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Решение № 379 на МС от 7.06.2010 г. за издаване на разрешение за проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Килифарево", разположен на територията на Централна Северна България -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Решение № 380 на МС от 7.06.2010 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-16 Градище, разположен на територията на областите Ловеч, Га
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Решение № 381 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 382 на МС от 5.06.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договор за търсене и проучване на нефт и газ в блок "А-Ловеч" от "Рамко България Лимитид" на "Дайрект Петролеум България" - ЕООД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-12

 Решение № 382 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 383 на МС от 5.06.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения, произтичащи от предоставеното разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в блок "B1-Голица" от "Болкан Експлорърс (България) Лимитид" на "Джей Кей Екс Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-12

 Решение № 383 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 384 на МС от 5.06.2007 г. за предоставяне на концесия на избрания за спечелил неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, обект -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 384 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 384 на МС от 7.06.2018 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Решение № 385 на МС от 5.06.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Черничево", с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 385 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Златни пясъци", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 386 на МС от 5.06.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Полето - севе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-15

 Решение № 386 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 387 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 387 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Елените", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 387 на МС от 23.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Орешака", разположено в землището на с. Огняново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Решение № 388 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 389 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 389 на МС от 16.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Свети Влас - запад", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Решение № 390 на МС от 16.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Решение № 391 на МС от 8.07.2019 г. за приемане проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019 - 2022 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-14

 Решение № 391 на МС от 16.06.2020 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Решение № 391 на МС от 23.04.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Решение № 396 на МС от 14.06.2010 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-3 Ъглен, разположен в землищата на с. Ъглен, община Луко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-22

 Решение № 398 на МС от 12.06.2014 г. за даване на разрешение за промяна в размера на площ Блок 1-12 Кнежа за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, разположена в облас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Решение № 399 на МС от 12.06.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства - нефт и природен газ - природен газ и кондензат, от находище "Искър-запад", разположено на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Решение № 405 на МС от 24.06.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясък и чакъл), от находище "Крива бара" в землищата на кв. Орландовци и Вр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 405 на МС от 29.05.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Разширение и реконструкция на летище Безмер в източна и западна посока" на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Решение № 406 на МС от 14.06.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - варовици, от находище "Козяк", община Сливница, Софийс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-20

 Решение № 406 на МС от 24.06.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести шисти, от находище "Садинките", община Своге, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 406 на МС от 18.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Бутамята", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Решение № 407 на МС от 14.06.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Веселие", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Решение № 407 на МС от 18.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Буните", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Решение № 408 на МС от 14.06.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Каваците-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Решение № 408 на МС от 25.06.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - гнайси, от находище "Бучака" в землището на с. Бучино, община Благоевград, област Бла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-01

 Решение № 409 на МС от 14.06.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Градина", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Решение № 410 на МС от 14.06.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Черноморец", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Решение № 412 на МС от 10.06.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Лозево", разположено в землището на с. Лозево, община Шум
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение № 413 на МС от 20.06.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Голеш", с. Изгрев, община Царево, област Бургас,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Решение № 413 на МС от 25.06.2018 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение № 414 на МС от 25.06.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение № 414 на МС от 25.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Решение № 415 на МС от 25.06.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение № 415 от 25.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Шкорпиловци - централен", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Решение № 416 на МС от 10.06.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на с. Чешнегирово, община Садово, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 669 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА