Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 414 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>
 Постановление № 353 на МС от 21.12.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 353 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 369 на МС от 22.12.2016 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 372 на МС от 22.12.2016 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 387 на МС от 16.10.1997 г. за освобождаване от митни сборове на стоки, предназначени за водоснабдяване, пречистване на води и топлофициране, доставени в изпълнение на споразумението за заем между Република България и Международната банка з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 388 на МС от 10.12.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 403 на МС от 29.10.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на 100 хил. т хлебна пшеница от Република Полша (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 416 на МС от 6.11.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоките, получавани по договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ в изпълнение на проектите по Инициативата за развитие на Южните Балкани (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 419 на МС от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Постановление № 432 на МС от 19.11.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на пшеница, брашно и фураж, осъществен от " Нефтохим" - ЕАД, през 1996 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 449 на МС от 4.12.1997 г. за създаване на Национален съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет и за приемане на правилник за неговата дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 477 на МС от 18.12.1997 г. за освобождаване от митни сборове и пристанищни такси вноса на дареното от правителството на Република Корея оборудване за изграждане и функциониране на Социален център за инвалиди в София (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 481 на МС от 19.12.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на соев шрот, осъществяван по програмата Джи-Ес-Ем-102 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Показани от 401 до 414 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>

Общо: 414 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА