Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 10)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба № 12 от 11.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-животновъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-04

 Наредба № 12 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Касиер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 12 от 23.05.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Проектант компютърни мрежи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-02

 Наредба № 13 от 28.06.1996 г. за определяне на индивидуалните работни заплати на висшия персонал в здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 13 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Камериер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 13 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-издател"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Наредба № 13 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Аниматор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 13 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 13 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 13 от 26.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Заварчик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 13 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в производството на облекло"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Наредба № 13 от 23.05.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Каменоделец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Наредба № 14 от 7.08.1998 г. за службите по трудова медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Наредба № 14 от 6.04.2001 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Дърводелец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Наредба № 14 от 19.07.2005 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Наредба № 14 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 14 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Каменоделец" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Наредба № 14 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 14 от 28.06.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабоводител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба № 14 от 23.05.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор в дървообработването и производството на мебели"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Наредба № 15 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Готвач" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 15 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 15 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабостроителен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-09

 Наредба № 15 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в дървообработването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба № 15 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по фитнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-05

 Наредба № 15 от 8.07.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Електромонтьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 15 от 28.06.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Наредба № 15 от 23.05.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Шлосер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-13

 Наредба № 16 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Мебелист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Наредба № 16 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-16

 Наредба № 16 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Текстилен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Наредба № 16 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабоводител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба № 16 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Треньор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 16 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Наредба № 16 от 12.07.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация в жп инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Наредба № 16 от 27.09.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в растениевъдството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-03

 Наредба № 17 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Дограмаджия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Наредба № 17 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Десенатор на текстил"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Наредба № 17 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Наредба № 17 от 9.10.2012 г. за униформеното облекло и служебната карта на служителите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси по реда на Закона за рибарството и аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Наредба № 17 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Наредба № 17 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 17 от 3.11.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Мехатроника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Наредба № 18 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Геодезист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № 18 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Корабен монтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 18 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 18 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Хотелиер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Наредба № 18 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 18 от 31.08.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-металург"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-16

 Наредба № 18 от 3.11.2023 г. за придобиване на квалификация по професията "Растениевъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Наредба № 19 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтажник на ВиК мрежи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 19 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Шивач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 19 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на подемно-транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 19 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Гувернантка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Наредба № 19 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Системен програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Наредба № 19 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Данъчен и митнически посредник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 19 от 31.08.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Наредба № 20 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Програмист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 20 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник в лозаро-винарството "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 20 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Строител-монтажник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 20 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Продавач-консултант" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Наредба № 20 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в минната промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Наредба № 20 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник на електронна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-17

 Наредба № 21 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на селскостопанска техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 21 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Корабоводител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-09

 Наредба № 21 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в озеленяването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 21 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Брокер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 21 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Минен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Наредба № 21 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител-монтажник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 21 от 2.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Шивач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Наредба № 22 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник на селскостопанска техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 22 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Търговски представител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Наредба № 22 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Сондьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Наредба № 22 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник социални дейности"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 22 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Търговски представител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба № 22 от 2.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в производство на облекло"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Наредба № 23 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по очна оптика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Наредба № 23 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в маркетингови дейности"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 23 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор на парни и водогрейни съоръжения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Наредба № 23 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Продавач-консултант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Наредба № 23 от 2.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Портиер-пиколо"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-25

 Наредба № 24 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Финансист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 24 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Килимар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Наредба № 24 от 3.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор по комуникационни системи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Наредба № 25 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-технолог в дървообработването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 25 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Финансов отчетник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Наредба № 25 от 07.11.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Асистент на лекар по дентална медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Наредба № 25 от 13.11.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Наредба № 25 от 3.11.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Болногледач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Наредба № 26 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Данъчен и митнически посредник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 27 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Оперативен счетоводител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-14

 Наредба № 28 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Фирмен мениджър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 29 от 4.10.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "Психология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба № 29 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в бизнес услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 30 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Касиер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 31 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Снабдител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 10)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 922 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА