Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 816 (стр. 9 от 9)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 следваща> последна>>
 Указ № 304 от 27.12.2011 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от ХLI Народно събрание на 15.12.2011 г. и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-24

 Устройствен правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Устройствен правилник на Центъра за преводи и редакции към министъра на държавната администрация и административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-03

Показани от 801 до 816 (стр. 9 от 9)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 следваща> последна>>

Общо: 816 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА