Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 927 (стр. 10 от 10)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 следваща> последна>>
 Решение на НС от 5.05.1992 г. за вземане акт от международни конвенции и препоръки на Международната конференция по труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 5.06.2013 г. за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Решение на НС от 6.07.2017 г. по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Решение на НС от 8.02.2007 г. за вземане на акт от Морската трудова конвенция, 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Албания, подписана на 15 март 2023 г. в Тирана и на 30 март 2023 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-04

 Споразумение между Академията на Министерството на вътрешните работи на Република България и Полицейската академия на Ислямска република Афганистан за сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на полицейски служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Тарифа за таксите, събирани за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции за наемане на български граждани в други държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Указ № 84 от 03.04.2009 г. за определяне на месечно възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Указ № 174 от 6.06.2002 г. за утвърждаване длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-12

 Указ № 176 от 5.07.2010 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда приет от ХLI Народно събрание на 23.06.2010 г. и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-06

 Указ № 304 от 27.12.2011 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от ХLI Народно събрание на 15.12.2011 г. и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-24

 Устройствен правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Устройствен правилник на Центъра за преводи и редакции към министъра на държавната администрация и административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-03

Показани от 901 до 927 (стр. 10 от 10)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 следваща> последна>>

Общо: 927 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА