Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 3001 до 3095 (стр. 31 от 31)
<<първа <предишна  26  27  28  29  30 31 следваща> последна>>
 Решение № РД-НС-04-64 на НЗОК от 30.08.2023 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, и Методика за прилагане на Механизма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Решение № 2 на КС на РБ от 22.02.2007 г. по Конституционно дело № 12 от 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Решение № 4 на КС на РБ от 31.03.2010 г. по Конституционно дело № 1 от 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Решение № 4 на КС на РБ от 14.07.2015 г. по Конституционно дело № 3 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение № 9 на КС на РБ от 21.07.2022 г. по Конституционно дело № 5 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Решение № 48 на МС от 27.01.2006 г. за обявяване на 23 юни за Ден на служителя в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Решение № 140 от 8.12.2005 г. за приемане на бюджета на БНБ за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Решение № 276 на МС от 6.04.2012 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 304 на МС от 22.04.2005 г. за приемане на Отчет за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 396 на МС от 26.05.2006 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за периода 1 януари - 31 декември 2005 г. и на отчета за приходите и разходите по бюджета на Националния компенсационе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Решение № 592 на МС от 21.08.2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Решение № 593 на МС от 20.07.2016 Г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Решение № 788 на МС от 28.11.2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Решение № 807 на МС от 21.10.2009 г. за еднократно обявяване на 21 октомври 2009 г. (сряда) за официален празник за работещите на територията на община Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Решение № 832 на МС от 1.12.2021 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Решение № 833 на МС от 1.12.2021 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Решение № 6289 от 18.05.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Решение № 6356 от 27.06.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Решение № 8442 от 22.08.2023 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Решение № 10187 от 26.07.2018 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Решение № 14249 от 3.11.2011 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-04

 Решение за приемане бюджета на Българската народна банка за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане бюджета на Българската народна банка за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане бюджета на Българската народна банка за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане бюджета на Българската народна банка за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане бюджета на Българската народна банка за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане годишния отчет на Българската народна банка за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане на бюджета на Българската народна банка за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1996 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане на отчетите за изпълнението на държавните бюджети на Република България за 1992, 1993, 1994 и 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 1.12.2010 г. по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.10.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по Консолидираната фискална програма за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-14

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.05.2011 г. за промяна в състава на постоянната Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.11.2005 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Решение на НС от 13.07.2007 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-24

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за избиране на ръководство на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 15.05.2009 г. по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение на НС от 17.04.2008 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-25

 Решение на НС от 17.04.2008 г. за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-25

 Решение на НС от 17.04.2008 г. за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-25

 Решение на НС от 17.04.2008 г. за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-25

 Решение на НС от 17.05.2017 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-23

 Решение на НС от 18.01.2017 г. за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Решение на НС от 18.07.2007 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.12.2004 г. за приемане бюджета на Българската народна банка за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-28

 Решение на НС от 19.09.2008 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-26

 Решение на НС от 19.11.2014 г. за даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Решение на НС от 2.09.2011 г. за възлагане на Сметната палата на одит на отпускането, получаването и разходването на допълнителната бюджетна субсидия от партиите, към които независимите народни представители в 41-ото Народно събрание са декларирали принад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-08

 Решение на НС от 20.05.2016 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на "Център за градска мобилност" - ЕАД, гр. София, за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-31

 Решение на НС от 21.04.2005 г. за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение на НС от 22.10.2004 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Eмилия Масларова и Кръстьо Петков към министъра на финансите Милен Велчев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Решение на НС от 22.12.2021 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение на НС от 23.01.2013 г. за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Решение на НС от 23.02.2018 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1.01
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Решение на НС от 23.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Решение на НС от 26.07.2007 г. за избиране на председател на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-03

 Решение на НС от 27.06.2018 г.е за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на ка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение на НС от 27.09.2007 г. по годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Решение на НС от 27.09.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бю
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 27.11.2008 г. по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-05

 Решение на НС от 28.02.2024 г. за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-05

 Решение на НС от 28.07.2023 г. за избиране на председател на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Решение на НС от 28.10.2022 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 29.11.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-07

 Решение на НС от 30.11.2005 г. по доклада на Временната комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Решение на НС от 30.11.2007 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-07

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 5.05.2010 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 6.11.2008 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Решение на НС от 6.11.2008 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Решение на НС от 7.12.2023 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Решение на НС от 9.11.2006 г. по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2005 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на "Държавен вестник" за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-21

 Решение на НС по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 1999 г. и по отчета за изпълнението на извънбюджетната сметка на "Държавен вестник" за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС по отчета за изпълнението на Бюджета на Народното събрание за 2000 г. и по отчета за изпълнението на извънбюджетната сметка на "Държавен вестник" за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2001 г. и по отчета за изпълнението на извънбюджетната сметка на "Държавен вестник" за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 167 от 16.07.2019 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., приет от 44-то Народно събрание на 4 юли 2019 г., и мотивитекъм указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Указ № 253 от 12.12.2011 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Устройствен правилник на Агенцията за държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

Показани от 3001 до 3095 (стр. 31 от 31)
<<първа <предишна  26  27  28  29  30 31 следваща> последна>>

Общо: 3095 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА