Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>
 Някои особености, касаещи създаването на съсобствени урегулирани поземлени имоти по чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Задължението за деклариране на имота във връзка със създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Актуални въпроси на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53 ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Прилагане на параграф 126 от ПЗР на ЗИДЗУТ при изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Производство по създаване на имотен регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Търпим строеж ли е гаражната клетка?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 За новите положения в правния режим на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Проблеми на относителното и рефлексното действие на договора за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Проблемът със съдебното оспорване на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри, които се извършват без издаване на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Възможни проблеми с авторското право на проектанта при публикуването на инвестиционен проект в профила на купувача
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Вещноправен статут на строежите според действащото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Доказателствена сила на издаваните документи по чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Твърдението за реституция по ЗСПЗЗ, на което се основава иск за собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Заключение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Преходни разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Провеждане на конкурса, решение за определяне на концесионер и сключване на концесионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Особености в конкурсната документация и заявленията за участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Особености по формирането, състава и правомощията на конкурсната комисия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Изисквания към участниците в конкурса за предоставяне на концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Подготвителни действия и решение за откриване на състезателна процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Изисквания на ЗУЧК към концесионерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Приложима процедура за предоставяне на концесия за морски плаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Обектите на концесия по ЗУЧК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Предоставяне на концесии за морските плажове - Развитие на правната уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Достъп до морските плажове, устройство на черноморското крайбрежие, собственост и отчуждавания, мораториуми - Мораториуми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Достъп до морските плажове, устройство на черноморското крайбрежие, собственост и отчуждавания, мораториуми - Устройство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Достъп до морските плажове, устройство на черноморското крайбрежие, собственост и отчуждавания, мораториуми - Отчуждаване за морски плажове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в закона за устройството на черноморското крайбрежие - Достъп до морските плажове, устройство на черноморското крайбрежие, собственост и отчуждавания, мораториуми - Достъп до морските плажове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Коментар на промените в Закона за устройство на територията - Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обективно съединяване на искове за възстановяване собствеността на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радомир Медникаров
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 „Маловажен случай“ на административно нарушение в административнонаказателното производство по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Правната фигура на консултанта по ЗУТ и взаимоотношенията му с ДНСК - Критичен преглед на нормативната уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Новото понятие в ЗКИР „самостоятелен обект в сграда или съоръжение на техническата инфраструктура“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Измененията в Правилника за вписванията - начало на процеса по създаване на имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Развитие на понятието „непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри“ по смисъла на ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Споразумението. Приложимост, съобразно Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Граници между имоти се променят и с иск пред районен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Договор за аренда на съсобствена земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Договорната система между участниците в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Параграф 22
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 За земеделските земи - „бели петна“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Актуални въпроси във връзка с правото на държавата и общината на първи купувач по чл. 199 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Практика по приложението на чл. 34, ал. 1 ЗСПЗЗ при изземване със заповед на кмета на общината на земеделски имоти от лица, които ги ползват без правно основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Някои от промените в Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Въпроси и отговори по кадастъра и кадастралните регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Преклузивните срокове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радомир Медникаров
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Новата наредба за управление на строителните отпадъци - предизвикателства пред участниците в инвестиционния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Общ преглед на измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр. 38 от 2014 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Спорни моменти в производствата по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 За отговорността при неизпълнение и развалянето на договора при задължение за построяване на готови обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Практика по прилагането на чл. 7, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи при разпореждане, делба или оземляване със земеделски имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Обособяване на дялове от урегулиран поземлен имот при съдебна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Недекларирането на имота от собственика не го лишава от правото да търси обезщетение за лишаване от ползването на имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Основни моменти в строителството, при които възложителят трябва да съобрази кой е компетентният орган за издаване на разрешението за строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Индивидуализация и ревандикация на части от имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Удостоверение за търпимост на незаконен строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Загуба на собственост при промяна на план на земеразделяне на населено място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Желязкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Някои въпроси във връзка с договора за проектиране и договора за авторски надзор съгласно Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Обхват и действие на новия режим на търпимост и узаконяване по § 127 от ПЗР към ЗИД на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Солакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Обжалване на отказ за изменение на кадастрална карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Митева
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Давностният срок за образуване на административнонаказателнопроизводство по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Към кого следва да е насочена заповедта на кмета на общината, издавана по чл. 225а ЗУТ за премахване на незаконен строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Проблеми с оттегляне на кадастрална карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Сервитутни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 За точността на кадастралната карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Носи ли строителят гаранционна отговорност спрямо лице, придобило построеното по давност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 История на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Въпроси и отговори по кадастъра и имотния регистър - Грешка в кадастралното описание на обекта на ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Статут на гаражните клетки след последните промени в Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Изискванията за достъпна среда съгласно Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Схема на самостоятелен обект в сграда без посочена площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Грешка ли е заснемане на отделен вход в кадастралната карта като отделна сграда?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Оспорване на някои административни актове по ЗУТ пред особена юрисдикция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Производството по премахване на незаконни строежи, съобразно § 126 от ПЗР на ЗИДЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Специални основания за прекратяване на договора за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Новото в процедурите по изработване и одобряване на подробни устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Новото в процедурите по изработване и одобряване на общи устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Възстановяването на чл. 81, ал. 4 ЗУТ – отчуждаване за сметка на трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Милчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Нови промени в Закона за горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Противоконституционна ли е разпоредбата на чл. 239, ал. 4 ЗУТ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Някои специфични въпроси при договора за замяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Срокът за оспорване на мълчаливи откази за издаване на индивидуални административни актове по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Дамянов
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Разстояния между сгради и регулационни граници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Въпроси на юридическата характеристика на договора между възложител и строител по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Кой издава скиците на недвижимите имоти в периода от одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри до влизането им в сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Измененията на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и някои срокове при уедреното ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Влязъл в сила мълчалив отказ в административните производства за промяна на кадастралната карта и регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Застрояване в съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Оксана Дериволкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 За ползването на общинските мери и пасища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Изчерпателно ли е изброяването на участниците в строителството в чл. 160, ал. 1 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Възстановяване на земеделски земи в стари граници в случаите когато за един и същ имот е признато право на собственост в полза на различни собственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Важен срок за собствениците на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Вещноправни въпроси, свързани с изпълнението на договора за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>

Общо: 476 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА