Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>
 Постановление № 131 на МС от 19.06.2003 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-27

 Постановление № 131 на МС от 27.05.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Постановление № 132 на МС от 27.05.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 133 на МС от 2.07.2010 г. за предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение на плана за разпределение на храни от интервенционните запаси на Общността за социално слаби лица за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-09

 Постановление № 133 на МС от 6.04.2021 г. за приемане на Наредба за планирането на социалните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Постановление № 135 на МС от 21.06.2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Постановление № 135 на МС от 22.06.2022 г. за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 136 на МС от 14.06.2007 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Постановление № 136 на МС от 21.06.2013 г. за предоставяне на средства на Българския червен кръст за изпълнение на план 2013 г. за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещи се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Постановление № 136 на МС от 31.05.2014 Г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Постановление № 136 на МС от 8.06.2016 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Постановление № 136 на МС от 6.06.2019 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Постановление № 137 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните ус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 138 на МС от 2.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Постановление № 139 на МС от 21.07.1992 г. за прилагане на чл. 7 от закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Постановление № 139 на МС от 4.06.2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Постановление № 141 на МС от 24.07.2000 г. за изплащане на еднократно парично обезщетение на освободените работници и служители от едноличните търговски дружества с държавно имущество от подотрасъл "Въгледобив"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Постановление № 141 на МС от 12.06.2006 г. за приемане председателството на Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г. за периода 1 юли 2006 г. - 30 юни 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Постановление № 141 на МС от 13.07.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 141 на МС от 13.07.2018 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Постановление № 144 на МС от 6.07.2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на Европейските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 144 на МС от 11.07.2013 г. за определяне функциите на българските органи и институции по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. за координация на системите за социална сигурност, Регламен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-16

 Постановление № 145 на МС от 17.07.1995 г. за преобразуване на регионалните центрове по здравна информация в районни центрове по здравеопазване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 145 на МС от 26.05.2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Постановление № 145 на МС от 6.07.2012 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Постановление № 146 на МС от 30.06.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Постановление № 146 на МС от 26.05.2011 г. за предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение на план за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за социално слаби лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-03

 Постановление № 146 на МС от 9.06.2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Постановление № 147 на МС от 16.07.2002 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия за подпомагане развитието на митническата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Постановление № 147 на МС от 8.07.2005 г. за структурни промени в системата на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Постановление № 147 МС от 1.07.2022 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-05

 Постановление № 148 на МС от 30.06.2004 г. за приемане на наредби по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Постановление № 149 от 12.07.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 150 на МС от 12.06.2009 г. за осигуряване изпълнението на благотворителен план за разпределение на храни от интервенционните запаси на Общността за социално слаби лица от Българския Червен кръст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Постановление № 150 на МС от 27.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Постановление № 150 на МС от 12.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 151 на МС от 2.07.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства на Българския Червен кръст за изпълнение на благотворителния план за разпределение на храни от интервенционните запаси на Общността за социално слаби лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-08

 Постановление № 151 на МС от 16.07.2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Постановление № 151 на МС от 15.06.2015 г. за създаване на Съвет "Партньорство за здраве"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Постановление № 151 на МС от 14.06.2019 г. за приемане на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и изв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-05

 Постановление № 152 на МС от 11.07.2003 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Постановление № 152 на МС от 29.06.2007 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2007 - 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Постановление № 152 на МС от 17.07.2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Постановление № 152 на МС от 25.07.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при ин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Постановление № 153 на МС от 11.06.2014 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 155 на МС от 21.07.2020 г. за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Постановление № 157 на МС от 9.08.1991 г. за създаване на фонд "Социално подпомагане на военнослужещите" към Министерството на отбраната и към Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 158 на МС от 2.07.2008 г. за приемане на Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 159 на МС от 17.07.2003 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Постановление № 161 на МС от 6.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Постановление № 163 на МС от 19.07.2005 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Постановление № 163 на МС от 8.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 164 на МС oт 30.06.2009 г. за приемане на Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Постановление № 164 на МС от 14.07.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Постановление № 165 на МС от 12.07.2022 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Постановление № 166 на МС от 12.08.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги на лицата от персонала на рудник "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Постановление № 166 на МС от 22.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 168 на МС от 20.07.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана" и за отделяне на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение и инсталирани мощности за военно време от далекосъобщителната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Постановление № 168 на МС от 7.07.2006 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Постановление № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Постановление № 168 на МС от 4.07.2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Постановление № 168 на МС от 22.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 169 на МС от 28.08.1991 г. за решаване на някои въпроси, свързани с договарянето на работната заплата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Постановление № 169 на МС от 16.07.2004 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Постановление № 170 на МС от 30.08.1991 г. за уреждане на социални проблеми в някои райони на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 170 на МС от 17.08.2018 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 171 на МС от 2.08.2002 г. за създаване на Координационен съвет по Националния план за икономическо развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Постановление № 171 на МС от 12.07.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Постановление № 173 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

 Постановление № 173 на МС от 13.07.2016 г. за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Постановление № 174 на МС от 14.07.2006 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-25

 Постановление № 174 на МС от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 175 на МС от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-10

 Постановление № 175 на МС от 16.07.2008 г. за приемане на Списък на професионалните болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Постановление № 175 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 176 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Селскостопанската академия за 2022 г. чрез бюджета на Министерството на земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 177 на МС от 27.06.2014 г. за определяне на размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2014/2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Постановление № 178 на МС от 10.07.2009 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 178 на МС от 24.06.2011 г. за закриване на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Постановление № 178 на МС от 18.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Постановление № 179 на МС от 11.08.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2003 г. За покриване недостига на средства за допълване на норматива за текуща издръжка за делегираните "държавни дейности" за 2003 г. и за специализираните бол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-19

 Постановление № 180 на МС от 20.07.2006 г. за определяне минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и за еднократно индексиране на пенсии за трудова дейност от 1 юли 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Постановление № 180 на МС от 27.07.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-03

 Постановление № 180 на МС от 30.06.2011 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Постановление № 180 на МС от 19.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на земеделието за 2022 г. за увеличаване на възнагражденията на персонала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Постановление № 181 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24

 Постановление № 182 на МС от 24.07.2008 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2008/2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-05

 Постановление № 184 на МС от 23.08.2012 г. за привеждане в съответствие на длъжностите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи, ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" от резерва и по Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 184 на МС от 19.07.2019 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 184 на МС от 10.05.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-12

 Постановление № 185 на МС от 22.07.2016 Г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 185 на МС от 21.07.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 186 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 188 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 188 на МС от 20.07.2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 548 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА