Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>
 Постановление № 202 на МС от 21.09.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Постановление № 203 на МС от 14.08.1996 г. за определяне на допълнително месечно пожизнено възнаграждение на академици и член-кореспонденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Постановление № 204 на МС от 15.08.1996 г. за определяне на възнагражденията на дипломираните експерт-счетоводители за заверка на счетоводните отчети на предприятията с държавно участие над 50 на сто
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 204 на МС от 5.09.2007 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Постановление № 204 на МС от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Постановление № 205 на МС от 30.08.2012 г. за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 206 на МС от 30.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Постановление № 207 на МС от 6.08.2004 г. за приемане на Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-24

 Постановление № 208 на МС от 5.09.2007 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-21

 Постановление № 208 на МС от 10.08.2015 г. за закриване на домове за медико-социални грижи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 209 на МС от 6.08.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-24

 Постановление № 209 на МС от 11.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Постановление № 209 на МС от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка "Техническа помощ" и на персонал на местните ин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Постановление № 211 на МС от 6.08.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за договаряне на лекарствата, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Постановление № 211 на МС от 4.10.2005 г. за приемане на Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Постановление № 211 на МС от 5.09.2007 г. за прехвърляне на бюджетни кредити от централния бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 211 на МС от 11.09.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Постановление № 212 на МС от 6.10.2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Постановление № 212 на МС от 14.08.2006 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, по Зак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 213 на МС от 1.11.1991 г. за трудовоправното положение на екипажите на риболовните кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 213 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-17

 Постановление № 214 на МС от 12.11.1993 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и за компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 214 на МС от 27.08.2009 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в Съвместните технически секретариати и в Информационните звена по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 214 на МС от 13.09.2012 г. за приемане на Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Постановление № 214 на МС от 24.07.2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 215 на МС от 23.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Постановление № 216 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Постановление № 216 на МС от 5.09.2007 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от наводненията в община Цар Калоян и от пожарите в област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 217 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 218 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Постановление № 219 на МС от 17.10.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-25

 Постановление № 219 на МС от 5.09.2008 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация и на Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 220 на МС от 4.11.1992 г. за определяне статута на националните центрове при закритата Медицинска академия и за уреждане на други правоотношения, свързани със закриването й
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 224 на МС от 21.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Постановление № 224 на МС от 8.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 226 на МС от 10.09.2019 г. за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 228 на МС от 24.09.2012 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Постановление № 228 на МС от 2.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Без свободен ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 229 на МС от 25.09.2012 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-05

 Постановление № 231 на МС от 27.08.2020 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 233 на МС от 31.08.2015 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Постановление № 233 на МС от 15.07.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Постановление № 235 на МС от 31.07.2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Постановление № 235 на МС от 13.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 238 на МС от 28.09.2012 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-05

 Постановление № 239 на МС от 8.09.2006 г. за определяне размера на еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2006 - 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-12

 Постановление № 239 от 28.09.2007 г. за приемане на Правилник за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-09

 Постановление № 239 на МС от 26.09.2008 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Постановление № 240 на МС от 21.11.2000 г. за утвърждаване списък на поделенията на районните здравноосигурителни каси със седалища по общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 241 на МС от 4.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-12

 Постановление № 241 от 24.09.2019 г. за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Постановление № 242 на МС от 23.10.2013 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Постановление № 242 на МС от 17.09.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 243 на МС от 10.09.2004 г. за приемане на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 243 на МС от 4.09.2015 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Постановление № 243 на МС от 20.09.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 245 на МС от 20.12.1995 г. за осигуряване на допълнителни средства от фонд "Целева социална защита" за други плащания на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 246 на МС от 10.10.2007 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Aрхиви", за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Aрхиви", и за определяне цени на услугите, предоставяни от Държавна аге
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Постановление № 246 на МС от 15.11.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 247 на МС от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 247 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 248 на МС от 14.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Постановление № 249 на МС от 31.10.2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Постановление № 249 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националния осигурителен институт за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 250 на МС от 11.10.2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Постановление № 250 на МС от 27.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Ученически олимпиади и състезания", "Осигуряване на съвременна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 251 на МС от 27.11.2000 г. за предоставяне на допълнителни средства за целево финансиране на програми за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 251 на МС от 17.10.2008 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за трудова дейност за ноември 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-24

 Постановление № 251 на МС от 21.10.2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 251 на МС от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Постановление № 252 на МС от 30.11.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за дългосрочно командироване в чужбина на служители в дипломатическите и консулските представителства на република България и на служители в други бюджетни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 252 на МС от 5.11.2001 г. за закриване на Изпълнителната агенция "Дипломатически имоти в страната" към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 252 на МС от 12.10.2012 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Постановление № 254 на МС от 30.11.2005 г. за приемане на Наредба за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 255 на МС от 1.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Постановление № 255 на МС от 29.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Постановление № 255 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 256 на МС от 17.10.2012 г. за приемане на Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Постановление № 257 на МС от 30.10.2009 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 257 на МС от 19.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 258 на МС от 17.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 259 на МС от 19.10.2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 260 на МС от 7.11.2003 г. за определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Постановление № 260 на МС от 29.10.2007 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Постановление № 260 на МС от 18.11.2013 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за декември 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Постановление № 262 на МС от 5.11.2010 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Постановление № 262 на МС от 22.10.2012 г. за приемане на Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 263 на МС от 27.09.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за погасяване на просрочените задължения на фонд "Рехабилитация и социална
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 263 на МС от 14.10.2016 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Златица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Постановление № 264 на МС от 9.11.2010 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Постановление № 265 на МС от 26.09.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 265 на МС от 31.10.2008 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 265 на МС от 24.09.2020 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Постановление № 266 на МС от 13.11.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-25

 Постановление № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Постановление № 267 на МС от 15.12.2000 г. за определяне на национални лечебни заведения за болнична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-30

 Постановление № 267 на МС от 12.12.2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет по прилагането на Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Постановление № 267 на МС от 25.09.2020 г. за одобряване на Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Постановление № 268 на МС от 12.11.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на финансите за 2007 г. и за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>

Общо: 510 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА