Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>
 Постановление № 248 на МС от 14.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Постановление № 249 на МС от 31.10.2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Постановление № 249 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националния осигурителен институт за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 250 на МС от 11.10.2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Постановление № 250 на МС от 27.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Ученически олимпиади и състезания", "Осигуряване на съвременна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 251 на МС от 27.11.2000 г. за предоставяне на допълнителни средства за целево финансиране на програми за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 251 на МС от 17.10.2008 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за трудова дейност за ноември 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-24

 Постановление № 251 на МС от 21.10.2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 251 на МС от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Постановление № 252 на МС от 30.11.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за дългосрочно командироване в чужбина на служители в дипломатическите и консулските представителства на република България и на служители в други бюджетни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 252 на МС от 5.11.2001 г. за закриване на Изпълнителната агенция "Дипломатически имоти в страната" към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 252 на МС от 12.10.2012 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Постановление № 252 на МС от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 30
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 253 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 254 на МС от 30.11.2005 г. за приемане на Наредба за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 255 на МС от 1.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Постановление № 255 на МС от 29.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Постановление № 255 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 256 на МС от 17.10.2012 г. за приемане на Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Постановление № 257 на МС от 30.10.2009 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 257 на МС от 19.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 258 на МС от 17.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 258 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 15 септември до 31 октомври 2023 г. за отглеждането и обучението на де
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 259 на МС от 19.10.2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 260 на МС от 7.11.2003 г. за определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Постановление № 260 на МС от 29.10.2007 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Постановление № 260 на МС от 18.11.2013 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за декември 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Постановление № 260 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за допълнително финансиране на общински училища за издръжката на учениците в VIII клас, приети през учебната 2023 - 2024 година в паралел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 262 на МС от 5.11.2010 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Постановление № 262 на МС от 22.10.2012 г. за приемане на Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 263 на МС от 27.09.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за погасяване на просрочените задължения на фонд "Рехабилитация и социална
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 263 на МС от 14.10.2016 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Златица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Постановление № 264 на МС от 9.11.2010 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Постановление № 265 на МС от 26.09.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 265 на МС от 31.10.2008 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 265 на МС от 24.09.2020 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Постановление № 266 на МС от 13.11.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-25

 Постановление № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Постановление № 267 на МС от 15.12.2000 г. за определяне на национални лечебни заведения за болнична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-30

 Постановление № 267 на МС от 12.12.2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет по прилагането на Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Постановление № 267 на МС от 25.09.2020 г. за одобряване на Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Постановление № 267 на МС от 7.12.2023 г. за приемане на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 268 на МС от 12.11.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на финансите за 2007 г. и за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Постановление № 269 на МС от 27.10.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 270 на MC от 19.11.2003 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2003 г. за покриване недостига на средства за допълване норматива за текуща издръжка за делегираните "държавни дейности" за 2003 г. и за специализираните бо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Постановление № 272 на МС от 29.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Постановление № 272 на МС от 8.10.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към Националния статистически институт и за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт за 2015
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

 Постановление № 272 на МС от 08.12.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 274 на МС от 28.10.2016 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 275 на МС от 1.11.2019 г. за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Постановление № 277 на МС от 6.12.2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 278 на MС от 15.10.2004 г. за закриване на Почивна база "Русалка" - Варна, към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Постановление № 278 на МС от 8.11.2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Постановление № 278 на МС от 9.12.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-13

 Постановление № 278 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 279 на МС от 17.11.2008 г. за приемане на Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Постановление № 280 на МС от 18.10.2004 г. за създаване на център "Фонд за лечение на деца"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Постановление № 280 на МС от 15.10.2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Постановление № 280 на МС от 8.12.2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 282 на МС от 22.11.2007 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-05

 Постановление № 284 на МС от 12.09.2014 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Постановление № 285 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 286 на МС от 19.08.2021 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Постановление № 286 на МС от 21.09.2022 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-27

 Постановление № 287 на МС от 5.12.2003 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната административна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16

 Постановление № 289 на МС от 7.11.2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 290 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 291 на МС от 28.12.2005 г. за приемане на Наредба за за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Постановление № 291 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 292 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 293 на МС от 14.12.2002 г. за определяне размерите на основното месечно възнаграждение за звание на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Постановление № 295 на МС от 20.12.2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-26

 Постановление № 296 на МС от 30.10.2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-06

 Постановление № 297 на МС от 22.11.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за отпускане на хуманитарна помощ за сирийските бежанци в съседни на Сирия държави в полза на ревизирания Регионале
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Постановление № 297 на МС от 2.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Постановление № 299 на МС от 10.11.2011 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Постановление № 299 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за юли, август, септември и октомври 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 300 на МС от 10.11.2011 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Постановление № 302 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 302 на МС от 15.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 304 на МС от 11.11.2004 г. за приемане на Методика за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Постановление № 304 на МС от 3.12.2019 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 305 на МС от 17.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 305 на МС от 19.12.2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 306 на МС от 9.11.2020 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Постановление № 308 на МС от 12.11.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Постановление № 309 на МС от 14.12.2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-26

 Постановление № 311 на МС от 2.10.2014 Г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 312 на МС от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 312 на МС от 24.11.2006 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Постановление № 312 на МС от 21.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 312 на МС от 20.11.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Постановление № 312 на МС от 30.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Постановление № 313 на МС от 5.10.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-11

 Постановление № 314 oт 4.12.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 314 на МС от 23.11.2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Постановление № 316 на МС от 20.12.2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 317 на МС от 23.12.2009 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за януари 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>

Общо: 573 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА