Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1601 до 1663 (стр. 17 от 17)
<<първа <предишна  12  13  14  15  16 17 следваща> последна>>
 Указ № 269 от 25.11.2019 г. за освобождаване на бригаден генерал Явор Антонов Матеев от длъжността командир на "68 бригада "Специални сили", назначаването му на длъжността командир на "Съвместното командване на специалните операции" и удостояването му с в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Указ № 284 от 23.08.2004 г. за назначаване на бригаден генерал Симеон Христов Симеонов на международна длъжност на ротационен принцип - началник на щаба на Центъра на НАТО за съвместна подготовка на силите към Съюзното командване по трансформацията в Бидг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Указ № 285 от 5.12.2018 г. за допълнение на Указ № 85 от 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Указ № 286 от 30.08.2004 г. за назначаване полковник Иван Атанасов Андреев на длъжността командир на 2-ра зенитно-ракетна бригада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-10

 Указ № 286 от 5.12.2018 г. за освобождаване на флотилен адмирал Димитър Василев Йор-данов от длъжността Началник на щаба на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 8 декември 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Указ № 287 от 5.12.2018 г. за назначаване на бригаден генерал Валентин Игнатов Кръстев на длъжността Началник на щаба на Съвместното командване на силите, считано от 17 януари 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Указ № 289 от 16.12.2019 г. за назначаване на полковник Юлиян Георгиев Радойски на длъжността началник на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" и за удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 1 януари 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Указ № 290 от 16.12.2019 г. за освобождаване на генерал-майор Красимир Маринов Кънев от длъжността директор на Щаба на отбраната и за назначаването му на длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Указ № 312 от 21.12.2018 г. за назначаване на полковник Стайко Петков Прокопиев на длъжността директор на дирекция "Стратегическо планиране" на Министерството на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 1.01.201
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Указ № 313 от 21.12.2018 г. за освобождаване на бригаден генерал Радостин Илиев Илиев от длъжността директор на Щаба на отбраната и назначаването му на длъжността директор на дирекция "Отбранителна политика и планиране", считано от 1.01.2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Указ № 314 от 21.12.2018 г. за освобождаване на бригаден генерал Красимир Маринов Кънев от длъжността директор на дирекция "Стратегическо планиране", назначаването му на длъжността директор на Щаба на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Указ № 318 от 24.09.2009 г. за назначаване на подполковник Тодор Николаев Коджейков на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана при Президента на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Указ № 322 от 4.08.2006 г. за освобождаване генерал Никола Иванов Колев от длъжността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Указ № 323 от 25.09.2009 г. за освобождаване на бригаден генерал Иван Николаев Мечков от длъжността директор на служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Указ № 324 от 25.09.2009 г. за назначаване на полковник Данчо Димитров Дяков на длъжността директор на служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Указ № 336 от 26.10.2016 г. за освобождаване на бригаден генерал Анатолий Цветанов Кръстев от длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Указ № 337 от 26.10.2016 г. за освобождаване на бригаден генерал Петьо Христов Мирчев от длъжността командир на 24-та авиационна база и за назначаването му на длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Указ № 338 от 26.10.2016 г. за назначаване на полковник Димитър Иванов Иванов на длъжността командир на 24-та авиационна база и за удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Указ № 349 от 16.10.2009 г. за освобождаване генерал-майор Стефан Стефанов Василев от длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Указ № 350 от 16.10.2009 г. за освобождаване контраадмирал Георги Ангелов Георгиев от длъжността заместник-командващ на Съвместното оперативно командване и назначаването му на длъжността национален военен представител в Националното военно представителств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Указ № 351 от 16.10.2009 г. за назначаване на контраадмирал Симеон Николов Цеков на длъжността заместник-командващ на Съвместното оперативно командване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Указ № 357 от 17.10.2012 г. за освобождаване на вицеадмирал Пламен Иванов Манушев от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 358 от 17.10.2012 г. за освобождаване на генерал-майор Йордан Тодоров Йорданов от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба, считано от 24 октомври 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 358 от 8.11.2016 г. за освобождаване на генерал-майор Тодор Цонев Дочев от длъжността началник на Военна академия "Г. С. Раковски" и назначаването му на длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Указ № 359 от 17.10.2012 г. за освобождаване на генерал-майор Стефан Стефанов Василев от длъжността командир на Сухопътните войски, назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание "генерал-лейтена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 359 от 8.11.2016 г. за освобождаване на бригаден генерал Груди Иванов Ангелов от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада, назначаването му на длъжността началник на Военна академия "Г. С. Раковски" и удостояването му с висше офицерско зва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Указ № 360 от 17.10.2012 г. за освобождаването на бригаден генерал Нейко Ненов Ненов от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски, назначаването му на длъжността командир на Сухотътните войски и удостояването му с висше офицерско звание "генерал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 360 от 8.11.2016 г. за назначаване на полковник Пламен Димитров Йорданов на длъжността командир на 61-ва механизирана бригада и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Указ № 361 от 17.10.2012 г. за освобождаването на бригаден генерал Красимир Кънчев Кънев от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада и назначаването му на длъжността заместник-командир на Сухопътните войски, считано от 1 ноември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 362 от 17.10.2012 г. за назначавам на полковник Димитър Атанасов Шивиков на длъжността командир на 61-ва механизирана бригада и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 1 ноември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 363 от 17.10.2012 г. за освобождаването на контраадмирал Валентин Любомиров Гагашев от длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 19 ноември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 364 от 17.10.2012 г. за освобождаването на комодор Георги Цветанов Мотев от длъжността заместник-командир на Военноморските сили, назначаването му на длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите и удостояването му с висше офиц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 365 от 17.10.2012 г. за освобождаването на комодор Димитър Минев Денев от длъжността директор на дирекция "Ресурси" в Щаба на Съвместното командване на силите на НАТО в Лисабон, Португалия, и назначаването му на длъжността заместник-командир на Вое
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 366 от 17.10.2012 г. за освобождаването на бригаден генерал Петър Петков Петров от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада, считано от 1 ноември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 367 от 17.10.2012 г. за назначававането на полковник Любчо Спасов Тодоров на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 1 ноември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 368 от 17.10.2012 г. за освобождаването на комодор Митко Александров Петев от длъжността командир на Военноморската база - Бургас, и назначаването му на длъжността командир на Военноморската база, считано от 1 ноември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 369 от 17.10.2012 г. за освобождаването на бригаден генерал Цанко Иванов Стойков от длъжността командир на 3-та изтребителна авиационна база и назначаването му на длъжността командир на 3-та авиационна база, считано от 1 декември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 370 от 17.10.2012 г. за освобождаването на бригаден генерал Ваньо Христов Славеев от длъжността командир на 1-ва зенитноракетна бригада, считано от 1 декември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 382 от 30.10.2012 г. за награждаване на вицеадмирал Пламен Иванов Манушев с орден "За военна заслуга" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Указ № 383 от 30.10.2012 г. за награждаване на генерал-майор Йордан Тодоров Йорданов с орден "За военна заслуга" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Указ № 402 от 21.11.2012 г. за назначаване на полковник Калин Савов Кузманов на длъжността директор на дирекция "Стратегическо планиране" и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-04

 Указ № 403 от 21.11.2012 г. за освобождаване на контраадмирал Георги Ангелов Георгиев от длъжността Национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия и назначаването му на длъж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-04

 Указ № 404 от 21.11.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал Марин Панайотов Начев от длъжността директор на дирекция "Операции и подготовка" и назначаването му на длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-04

 Указ № 415 от 22.12.2005 г. за назначаване на полковник Пламен Асенов Атанасов на длъжността командир на 13-а бронетанкова бригада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Указ № 416 от 22.12.2005 г. за освобождаване на полковник Пламен Николов Богданов от длъжността началник-щаб на командване "Противовъздушна отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-17

 Устройствен правилник на Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Гражданска защита" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Устройствен правилник на Държавната агенция "Гражданска защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Военни клубове и информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Финансово споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Полицейската мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Четвърти допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1601 до 1663 (стр. 17 от 17)
<<първа <предишна  12  13  14  15  16 17 следваща> последна>>

Общо: 1663 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА