Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1801 до 1831 (стр. 19 от 19)
<<първа <предишна  14  15  16  17  18 19 следваща> последна>>
 Указ № 365 от 17.10.2012 г. за освобождаването на комодор Димитър Минев Денев от длъжността директор на дирекция "Ресурси" в Щаба на Съвместното командване на силите на НАТО в Лисабон, Португалия, и назначаването му на длъжността заместник-командир на Вое
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 366 от 17.10.2012 г. за освобождаването на бригаден генерал Петър Петков Петров от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада, считано от 1 ноември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 367 от 17.10.2012 г. за назначававането на полковник Любчо Спасов Тодоров на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 1 ноември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 368 от 17.10.2012 г. за освобождаването на комодор Митко Александров Петев от длъжността командир на Военноморската база - Бургас, и назначаването му на длъжността командир на Военноморската база, считано от 1 ноември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 369 от 17.10.2012 г. за освобождаването на бригаден генерал Цанко Иванов Стойков от длъжността командир на 3-та изтребителна авиационна база и назначаването му на длъжността командир на 3-та авиационна база, считано от 1 декември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 370 от 17.10.2012 г. за освобождаването на бригаден генерал Ваньо Христов Славеев от длъжността командир на 1-ва зенитноракетна бригада, считано от 1 декември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Указ № 382 от 30.10.2012 г. за награждаване на вицеадмирал Пламен Иванов Манушев с орден "За военна заслуга" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Указ № 383 от 30.10.2012 г. за награждаване на генерал-майор Йордан Тодоров Йорданов с орден "За военна заслуга" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Указ № 402 от 21.11.2012 г. за назначаване на полковник Калин Савов Кузманов на длъжността директор на дирекция "Стратегическо планиране" и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-04

 Указ № 403 от 21.11.2012 г. за освобождаване на контраадмирал Георги Ангелов Георгиев от длъжността Национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия и назначаването му на длъж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-04

 Указ № 404 от 21.11.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал Марин Панайотов Начев от длъжността директор на дирекция "Операции и подготовка" и назначаването му на длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-04

 Указ № 415 от 22.12.2005 г. за назначаване на полковник Пламен Асенов Атанасов на длъжността командир на 13-а бронетанкова бригада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Указ № 416 от 22.12.2005 г. за освобождаване на полковник Пламен Николов Богданов от длъжността началник-щаб на командване "Противовъздушна отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-17

 Устройствен правилник на Българския институт по метрология (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Гражданска защита" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-16

 Устройствен правилник на Държавната агенция "Гражданска защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Военни клубове и информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Финансово споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Полицейската мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Четвърти допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1801 до 1831 (стр. 19 от 19)
<<първа <предишна  14  15  16  17  18 19 следваща> последна>>

Общо: 1831 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА