Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 15)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Заповед № I-4817 от 23.10.1995 г. относно опазване на едрите преживни животни от спонгиформна енцефалопатия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-4818 от 23.10.1995 г. относно опазване страната от спонгиформна енцефалопатия при внос на говеда и продукти от тях от страните на ЕС (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № I-7 от 4.01.1994 г. за лицензиране и контрол на производството на вино, спирт, спиртни напитки и тютюневи изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-852 от 25.07.1996 г. за опазване на страната от проникване на болестта шап по двукопитните животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-98 от 25.01.1996 г. за определяне на количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЗМФ-2104 от 20.12.2008 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Заповед № ЗМФ-2105 от 20.12.2008 г. за утвърждаване на образец на Декларация по чл. 201 от Закона за корпоративното подоходно облагане за удържан и внесен данък при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Заповед № ЗМФ-2201 от 23.12.2008 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Заповед № ЗМФ-858 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Заповед № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Заповед № ЗМФ-860 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Заповед № РД 09-248 на МЗГ от 1.03.2000 г. за опазване страната от заболяването Спонгиформна енцефалопатия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-91 от 25.02.2004 г. за забрана на вноса и транзита от щат Тексас на Съединените американски щати на живи птици (домашни и диви); стокови и разплодни яйца; суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, га
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-531 от 26.10.2006 г. за предприемане на спешни мерки относно неразрешен генетично модифициран организъм LL RICE 601 в ориз и продукти от ориз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № РД 09-986 от 9.11.2006 г. за определяне на конкретните земеделски и захарни продукти, които подлежат на инвентаризация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Заповед № РД-05-918 на НСИ от 1.12.2015 г. за утвърждаване на Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство, за краткост наричана "ПРОДАГРО - 2015", а за международно използване "PRODAGRO - 2015"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Заповед № РД-09-1253 на МЗГ от 29.12.2000 г. относно утвърждаване на режима за издаване на разрешителни за промишлен риболов, рибовъдство и аквакултури в рибностопанските води за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-13 от 8.01.1999 г. за режим за издаване на разрешителни за промишлен риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-13 от 14.01.2003 г. за забрана употребата в пчеларството на антибиотици, сулфонамиди и други химиотерапевтици за лечение и профилактика на болестите по пчелите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-1366 от 22.11.1999 г. относно вноса в РБ на живи животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-150 от 24.03.2004 г. за забрана на вноса и транзита от Канада на живи птици, стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса на инфлуенцата (г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-165 от 17.02.1998 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-20 от 14.01.2004 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Заповед № РД-09-244 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и които могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Заповед № РД-09-245 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, за които Европейската комисия е взела решение да не бъдат включени в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, и които не могат да се включват в проду
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Заповед № РД-09-246 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и които могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Заповед № РД-09-249 на МЗГ от 1.04.2002 г. за забрана вноса от Република Уругвай на живи двукопитни животни, продукти и суровини от тях, непретърпели термична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-25 от 16.01.2004 г. за временна забрана вноса и транзита на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждане на вируса на Инфл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-263 на МЗГ и МОСВ от 5.04.2002 г. за определяне режима за риболов във водите на р. Дунав, Черно море и вътрешните водоеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-267 на МЗГ от 23.02.2001 г. относно изискването за оригинален ветеринарен сертификат при внос на живи животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-338 на МЗГ от 14.05.2002 г. за внос на месо, месни и рибни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Заповед № РД-09-361 от 24.03.2023 г. за утвърждаване на Методика по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Заповед № РД-09-363 на МЗГ и МОСВ от 12.03.2001 г. относно установяване режима за риболов и сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителните периоди на видовете, за опазване биологичното разнообразие и за създаване оптимал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-375 от 27.03.2000 г. относно отмяна на Заповед № РД-09-228 от 28.II.2000 г. (ДВ, бр. 19 от 2000 г.).
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-377 от 27.03.2000 г. относно забраната за производство, внос и употреба на препарати, предназначени за продуктивни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-377 на МЗГ от 14.03.2001 г. относно забрана внос и транзит от Република Аржентина във връзка с констатиране на заболяването шап по двукопитните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-409 на МЗГ от 19.06.2002 г. за ограничителни мерки за предпазване на Република Аржентина от заболяването шап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-411 от 25.08.2008 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоцидни препарати и биоцидни препарати с нисък риск, вкл. изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Заповед № РД-09-430 от 4.06.2003 г. за утвърждаване класификацията на винените сортове лози по лозарски райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-459 от 16.06.2003 г. за утвърждаване списък на държавните експерти по тютюна по производствени райони за реколта 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-49 от 15.01.1999 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-503 от 12.05.2023 г. за утвърждаване на Методика по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Заповед № РД-09-53 на МЗГ от 18.01.2002 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-540 от 25.04.2000 г. относно забрана на внос от Република Китай, Република Корея и Япония на живи двукопитни животни (домашни и диви) и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-551 на МЗГ от 3.05.2000 г. за отмяна на забраната за внос от Кралство Белгия на свинско и птиче месо, свински и птичи субпродукти, месни продукти с участие на свинско и птиче месо, непреработени суровини, предназначени за производство на ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-56 от 31.01.2005 г. за определяне на количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Заповед № РД-09-568 от 9.04.1999 г. на МЗГАР и МОСВ за определяне режима за риболова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-647 от 27.08.2003 г. за забрана вноса на двукопитни животни, продукти и суровини от тях, които не са претърпели термична или химична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа, от провинциите Формоса и Салта на Република Аржент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-65 от 11.02.2004 г. и Заповед № ЗМФ-163 от 19.02.2004 г. приемане на списък на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-20

 Заповед № РД-09-662 от 3.04.1997 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-7 от 9.01.2003 г. за определяне на количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-702 от 13.11.2002 г. за забрана вноса и транзита от провинция Ломбардия на Република Италия на живи птици, суровини и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-705 на МЗГ от 27.06.2000 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-722 на МЗГ от 27.06.2001 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-731 от 17.10.2003 г. за забрана на вноса от Федеративна република Бразилия на двукопитни животни, суровини и продукти от тях, които не са претърпели термична и химична обработка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-776 от 17.09.2011 г. за утвърждаване на Държавна профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-21

 Заповед № РД-09-800 от 19.11.2003 г. за предпазване на хората и животните от трансмисивни спонгиформни енцефалопатии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-81 от 20.02.2004 г. за определяне на допълнителни количества, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-27

 Заповед № РД-09-823 от 6.06.1999 г. относно забрана за внос на животни, хранителни продукти от животински произход и фуражи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-828 от 3.12.2003 г. за забраняване вноса на живи свине, месо, месни продукти и субпродукти от тях с произход от Република Словакия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-839 от 21.08.2001 г. за забрана на износа на живи преживни животни с произход от области Бургас, Хасково, Ямбол и Кърджали за страните от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-856 от 15.08.2000 г. относно забрана за внос на живи свине, месо, месни продукти и субпродукти от тях с произход Англия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-894 на МЗГ от 30.08.2000 г. за забрана вноса и транзита през територията на Република България на животни от Република Италия - остров Сардиния, поради възникване на заболяването син език по преживните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-915 от 24.11.2009 г. за утвърждаване на Държавна профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2010 г. съгласно приложението.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-16

 Заповед № РД-115 от 13.02.2015 г. за определяне на допустимите за събиране количества билки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Заповед № РД-27-03 от 29.04.2003 г. за утвърждаване на спиртна напитка "гроздова ракия" с географско указание "Шуменска"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-27-04 от 29.04.2003 г. за утвърждаване на спиртна напитка "гроздова ракия" с географско указание "Сунгурларска"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-27-05 от 29.04.2003 г. за утвърждаване на спиртна напитка "гроздова ракия" с географско указание "Сливенска"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-27-11 от 1.09.2003 г. за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-27-12 от 2.09.2003 г. за утвърждаване на спиртни напитки с географско указание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-525 от 21.04.2003 г. за определяне режимите, условията и реда за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-65 от 28.01.2013 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Заповед № РД-74 на МОСВ от 7.02.2002 г. за разрешителен режим при износ и реекспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 03-РД/2529 от 19.08.2020 г. за одобряване на Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Заповед № 03-РД/3218 от 8.08.2019 г. за одобряване на правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Заповед № 41 от 2.10.1991 г. за обявяване задължителни минимални цени за износ на вълна (база непрана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 85 от 13.07.1988 г. относно регионалните вина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 86 от 13.07.1988 г. относно имената на вината
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 145 от 27.01.2009 г. за утвърждаване образец на удостоверение за износ на необработен дървен материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № 397 от 19.07.1990 г. относно допускане за предлагане за продажба и консумация в България на вина, произведени извън пределите на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 1255 за устройството на ловната площ, стопанисване и ползуване на дребния дивеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед РД-09-02 на МЗГ от 4.01.2000 г. за утвърждаване режима за издаване на разрешителни за промишлен риболов в рибностопанските води по чл. 3, т. 1 и 3 от Закона за рибното стопанство "води за промишлен риболов и води за рибовъдство" за 2000 г. съгласн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед РД-27-05 от 5.11.2002 г. за обявяване на списък на органите в страната на произхода за страни - нечленки и членки на ЕС, компетентни да издават атестация за внасяните в страната вина, спирт, дестилати, спиртни напитки и продукти от грозде и вино,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Извлечение от разпореждане № 38 на МС от 5.02.1968 г. за изкупуване на ореховите трупи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Извлечение от разпореждане № 1014 на МС от 6.06.1961 г. за борба с маната по тютюна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Изменено споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Инструкция № I-121 от 29.07.1992 г. за реда на взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 24.03.1995 г. за реда и начина на съгласуване на удостоверенията за внос на тютюневи изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Инструкция № 5 от 15.03.2002 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-21

 Инструкция № 10 за борба със салмонелозите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 17 от 10.08.1999 г. за контролната служба в горите и горската стража
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Инструкция № 17 от 4.11.2016 г. за реда за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Инструкция № 19 от 19.07.2000 г. за организацията, функциите и дейността на държавните горски разсадници и производството на фиданки в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Инструкция № 36 от 2.11.2001 г. за условията и реда за ползването и продажбата на дървесина от горите чрез търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция за използуване на натриевия нитрат в месопреработката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция № 11 относно правото на сдружаване (земеделие), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция между Правителството на Народна република България и Правителството на Полската народна република за сътрудничество в областта на защитата и карантината на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на карантината и защитата на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 15)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 1486 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА