Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 16)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Ветеринарна конвенция между правителството на Народна република България и правителството на Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарна конвенция между правителството на Народна република България и Федералното правителство на Република Австрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарна спогодба между Народна република България и Обединената Арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Ветеринарно-санитарна конвенция между Народна република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-санитарна конвенция между правителството на Народна република България и Съюзния изпълнителен съвет на Народното събрание на Социалистическа федеративна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-санитарна конвенция между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-Санитарна Спогодба Между Народна Република България И Монголската Народна Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-Санитарна Спогодба Между Народна Република България И Република Аржентина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Годишно финансово споразумение 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2001 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-09

 Годишно финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по програмата САПАРД(Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2003 г. между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-09

 Годишно финансово споразумение за 2003 г. между комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Договор между Министерство на земеделието и горите на Република България и Министерство на земеделието на Ливанската република за сътрудничество в областта на горското стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, определящ търговските договорености за риба и рибни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-28

 Закон за арендата в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Закон за виното и спиртните напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за виното и спиртните напитки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за денонсиране на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество по риболова в Северозападния Атлантик (НАФО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Закон за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Закон за държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Закон за животновъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за закриване на Националната служба по зърното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Закон за защита на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Закон за защита на растенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Закон за лова и опазване на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за маслодайната роза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Закон за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за създаване на Международна организация по лозата и виното, подписано на 3 април 2001 г., във връзка с промяна на седалището
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Закон за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, предст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Закон за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-31

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (с регистрационен индекс РД 50-127/26.09.2016 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, изменящо Годишното финансово споразумение 2006 г. по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fi
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Закон за Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за опазване на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за подпомагане на земеделските производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за посевния и посадъчния материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за пчеларството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2001 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2003 г. между Комисията на европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за ратифициране на Договора за заем за преструктуриране на сектора селско стопанство (ASAL-1) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за защита на животните по време на международен транспорт (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за защита на животните при умъртвяване чрез клане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-27

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели и Протокола за изменение на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-27

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (втори заем за подпомагане на преструктурирането на селското стопанство) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение (проект за развитие на селското стопанство) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция по растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за месо от животни от рода на едрия рогат добитък - Анекс 4(д) към Споразумението за създаване на Световната търговска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за млечните продукти - Анекс 4(д) към Споразумението за създаване на Световната търговска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за създаване на Международна организация по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Закон за ратифициране на Решение № 1 на Смесения комитет ЕАСТ - България от 2006 г. за изменение на Протокол Б към Споразумението между страните - членки на ЕАСТ, и Република България относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за админ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-14

 Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) с измененията, одобрени съответно от Конференцията и от Съвета на Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие през декември 1
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна организация за развитие на рибарството в Централна и Източна Европа ЕВРОФИШ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Закон за ратифициране на Споразумението между Корпорацията за стокови кредити и правителството на България за продажби на селскостопански стоки и на допълнителните протоколи към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на земеделието и горите на Република България и Федералния министър на селското и горското стопанство, околната среда и водното стопанство на Република Австрия за сътрудничество в областта на се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителствата на балканските страни за икономическо и научно-техническо сътрудничество в областта на земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, изменящо Годишното финансово споразумение за 2004 г. по програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-20

 Закон за съхранение и търговия със зърно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за управление на агрохранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за фуражите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Закон за фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-07

 Закон за храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Заповед № I-1050 от 22.09.1994 г. за временна забрана вноса и транзита през Република България на живи двукопитни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-1183 от 9.12.1994 г. за временна забрана на износа на живи двукопитни животни и месо от тях от България в Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-12 от 11.01.1994 г. за създаване на Национален съвет по селско стопанство към Министерството на земеделието като консултативен орган
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-4576 от 9.08.1995 г. за определяне Тарифа за наем при използване на земи от Държавния поземлен фонд през стопанската 1995 - 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-4637 от 4.08.1995 г. относно временна забрана за внос на живи двукопитни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-4645 от 31.08.1995 г. относно ограничаване и ликвидиране на възникналото огнище на шарка по овцете в Бургаска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 16)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1504 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА