Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13
ДВ, бр. 100 от 13.12.2005 г., ДВ, бр. 14 от 12.2.2008 г., ДВ, бр. 4 от 16.1.2009 г., ДВ, бр. 51 от 5.7.2011 г., ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г., ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г., ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г., ДВ, бр. 53 от 18.6.2013 г., ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г., ДВ, бр. 110 от 21.12.2013 г., ДВ, бр. 2 от 7.1.2014 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г., ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., ДВ, бр. 102 от 7.12.2021 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г., ДВ, бр. 36 от 13.5.2022 г., ДВ, бр. 99 от 13.12.2022 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2023 г., ДВ, бр. 58 от 7.7.2023 г., ДВ, бр. 87 от 17.10.2023 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.