Наредба за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04
ДВ, бр. 10 от 4.02.2003 г., ДВ, бр. 87 от 3.10.2003 г., ДВ, бр. 15 от 18.2.2011 г., ДВ, бр. 37 от 21.4.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.