Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12
ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г., ДВ, бр. 51 от 1.7.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.