Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-19
ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., ДВ, бр. 65 от 10.08.2007 г., ДВ, бр. 3 от 11.1.2008 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2010 г., ДВ, бр. 89 от 12.11.2010 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 6 от 19.1.2017 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.