Кодекс на търговското корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26
ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., ДВ, бр. 42 от 17.5.2005 г., ДВ, бр. 77 от 27.9.2005 г., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., ДВ, бр. 104 от 28.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 71 от 12.8.2008 г., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 32 от 28.4.2009 г., ДВ, бр. 85 от 29.10.2010 г., ДВ, бр. 92 от 22.11.2011 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 28 от 19.3.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г., ДВ, бр. 58 от 26.7.2016 г., ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г., ДВ, бр. 28 от 29.3.2018 г., ДВ, бр. 62 от 6.8.2019 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.