Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30
ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., ДВ, бр. 17 от 2.3.2010 г., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г., ДВ, бр. 69 от 19.8.2014 г., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г., ДВ, бр. 8 от 30.1.2015 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2017 г., ДВ, бр. 63 от 31.7.2018 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.