Постановление № 103 на МС от 7.05.2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30
ДВ, бр. 43 от 14.5.2013 г., ДВ, бр. 81 от 30.9.2014 г., ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.