Постановление № 59 на МС от 11.03.2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11
ДВ, бр. 22 от 18.3.2011 г., ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г., ДВ, бр. 106 от 30.12.2011 г., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., ДВ, бр. 21 от 1.3.2013 г., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г., ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г., ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.