Закон за чистотата на атмосферния въздух
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13
ДВ, бр. 112 от 23.12.2003 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2005 г., ДВ, бр. 99 от 8.12.2006 г., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., ДВ, бр. 86 от 26.10.2007 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 52 от 6.6.2008 г., ДВ, бр. 6 от 23.1.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 41 от 1.6.2010 г., ДВ, бр. 87 от 5.11.2010 г., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г., ДВ, бр. 35 от 3.5.2011 г., ДВ, бр. 42 от 3.6.2011 г., ДВ, бр. 32 от 24.4.2012 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 53 от 13.7.2012 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г., ДВ, бр. 58 от 26.7.2016 г., ДВ, бр. 12 от 3.2.2017 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2019 г., ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г., ДВ, бр. 18 от 2.3.2021 г., ДВ, бр. 20 от 11.3.2022 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.