Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20
ДВ, бр. 5 от 20.1.2009 г., ДВ, бр. 34 от 8.5.2009 г., ДВ, бр. 34 от 4.5.2010 г., ДВ, бр. 52 от 9.7.2010 г., ДВ, бр. 2 от 7.1.2011 г., ДВ, бр. 97 от 9.12.2011 г., ДВ, бр. 6 от 20.1.2012 г., ДВ, бр. 22 от 16.3.2012 г., ДВ, бр. 58 от 31.7.2012 г., ДВ, бр. 63 от 1.8.2014 г., ДВ, бр. 88 от 24.10.2014 г., ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г., ДВ, бр. 40 от 19.5.2017 г., ДВ, бр. 72 от 31.8.2018 г., ДВ, бр. 49 от 30.6.2022 г., ДВ, бр. 71 от 18.8.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.