Постановление № 231 от 20.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25
ДВ, бр. 78 от 28.09.2007 г., ДВ, бр. 58 от 30.7.2010 г., ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.