Постановление № 322 на МС от 19.12.2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03
ДВ, бр. 1 от 6.1.2009 г., ДВ, бр. 11 от 10.2.2009 г., ДВ, бр. 79 от 6.10.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 31 от 23.4.2010 г., ДВ, бр. 95 от 3.12.2010 г., ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г., ДВ, бр. 62 от 12.7.2013 г., ДВ, бр. 65 от 23.7.2013 г., ДВ, бр. 58 от 15.7.2014 г., ДВ, бр. 76 от 12.9.2014 г., ДВ, бр. 101 от 9.12.2014 г., ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г., ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г., ДВ, бр. 76 от 30.9.2016 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.